Presenteras av Milford
Milford - Regnvatten
Foto: Milford

Regnträdgårdar och trädgropar räddar städer från översvämning

På grund av klimatförändringar läggs idag ett allt större fokus på vattenhantering då rörsystem för dagvatten ofta är underdimensionerade. Danska Milford har kommit på ett hållbart sätt att hantera vattnet för att undvika översvämningar i våra städer.

Milford logotyp

Milford har funnits sedan 2000 och är specialiserade på hållbara landskapslösningar. Med hjälp av regnträdgårdar, trägropar och speciella rör- och tunnellösningar hjälper de skandinaviska städer med dagvattenhantering för att undvika översvämningar.

– I vissa projekt vill man ta hand om dagvattnet lokalt för att sedan släppa ut vattnet långsamt via en tunnellösning. För publika områden kanske man även vill investera i hållbar grönblå infrastruktur med träd och regnträdgårdar där vattnet hanteras, renas. Vi hjälper både till att hantera dagvatten samtidigt som vi planterar friskare och större träd i gröna omgivningar, förklarar Wyatt Harding, CEO på Milford.

Nytt sätt att beräkna vattenmassan

För varje projekt skräddarsyr Milford en lösning tillsammans med lokala stadsplanerare, landskapsarkitekter, ingenjörer och entreprenörer. Företaget tagit fram ett helt unikt verktyg som kan beräkna exakt hur många kubikmeter dagvatten en växtbädd till träd kan hantera vilket gör det betydligt lättare för ingenjörer och landskapsarkitekter att planera.

– Tidigare har man gjort ungefärliga uppskattningar men tillsammans med det svenska ingenjörsföretaget Sweco har vi utvecklat detta verktyg som idag används i Sverige, Norge och Danmark, säger Wyatt.

Involverade i hela processen

Milford - Trädgrop - Infrastruktur
Foto: Skt. Kjelds Plads by SLA

Wyatt förklarar att om exempelvis Göteborg ska bygga ett nytt torg låter de ofta en ingenjörsbyrå eller landskapsarkitekt som Sweco designa det. Milfords uppgift blir att beräkna hur många träd och vilken storlek på växtbäddar som ska planteras, samt hur regnvattnet bör hanteras. För Wyatt är det viktigt att alla involverade parter blir nöjda varpå Milford är involverade i hela processen med installation och support.

– Vi följer projektet hela vägen igenom för att säkerställa att det slutgiltiga resultatet motsvarar allas förväntningar. Vi ser stor potential i att arbeta med vatten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att undvika översvämningar i våra städer, avslutar Wyatt.

Idag har Milford haft projekt i flera svenska städer, bland annat Stockholm och Göteborg, och samarbete med välkända aktörer som Skanska, PEAB och NCC. På milford.dk/sv finns mer information om företaget och hur hållbar dagvattenhantering samt grön infrastruktur kan hjälpa oss att undvika översvämningar i våra skandinaviska städer.