Gaga Water - Avloppsanläggning
Att välja rätt avloppsanläggning har såväl ekonomiska som miljövänliga fördelar.

Rätt avloppsanläggning en väl värd investering

BostadFör många är investeringen av en avloppsanläggning inte den mest spännande utgiften. Men när det väl är dags är det viktigt att välja rätt anläggning, och inte nödvändigtvis den som är billigast.

För att värna om miljön finns i Sverige krav på avloppsanläggning för enskilda avlopp. Det finns en mängd olika avloppsanläggningar, bland annat så kallade minireningsverk. Dessa kategoriseras efter normal skyddsnivå och hög skyddsnivå, den senare för de som bor i närheten av en sjö eller sitt eget eller sin grannes dricksvatten.

Med en marknad full av olika fabrikat och modeller guidar Patrik Ellis, marknadschef på Baga Water, genom djungeln av krav samt berättar om vikten av att investera i rätt sorts anläggning.

Viktigt att uppfylla krav

Det finns i dag ingen lag utöver Miljöbalken som stipulerar vilka egenskaper ett enskilt avlopp ska ha. I stället har man sedan ett antal allmänna råd som gäller. Dessa allmänna råd används för att bedöma om en avloppsanläggning uppfyller de krav som finns. Bland annat säger Miljöbalken (1998:808) 9 kap 7§ följande:

”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.”

För att kunna göra denna bedömning stöds alltså Miljöbalken av ett antal allmänna råd. Trots att de flesta aktörerna på marknaden har avloppsanläggningar som klarar kraven finns det tyvärr de som inte gör det, något som kan bli en tråkig överraskning kommande år.

– Vår bransch har de senaste åren vuxit från ett fåtal aktörer till ett femtiotal, vilket tyvärr har medfört lycksökare som säljer importerade anläggningar. Dessa klarar kanske av kraven i övriga Europa men inte i Sverige, såsom kravet på att förhindra att fosfor hamnar i miljön. Ett annat stort problem är att många själva inte investerar i en avloppsanläggning innan man tvingas till det, säger Patrik.

Kan medföra höga driftkostnader

Baga Water - Easy
Baga Water Easy för hög skyddsnivå.

En investering sker påfallande ofta först när det kommunala miljökontoret påvisar att man saknar en anläggning. I och med att det inte finns några incitament att själva investera i en anläggning väljer många den billigaste på marknaden, något som enligt Patrik kan bli ett framtida huvudbry.

– Billigast möjliga anläggning blir sällan billigast i längden då den kan resultera i såväl högre drift- som servicekostnader, plus att man kan skada miljön, säger Patrik.

Patrik rekommenderar att man väljer en modell som klarar kraven och samtidigt har en gedigen slamlagringskapacitet. Med en för liten tank riskerar man att behöva tömma tanken upp till fyra gånger per år, vilket kostar cirka 1 000 kronor per tömning. Även servicekostnader kan skilja sig tusentals kronor.

På Baga Water har vi sett till att våra avloppsanläggningar är dimensionerade för att klara sig med en tömning per år samt har rimliga servicekostnadsnivåer. Resultatet blir således en investering med lägre driftkostnader och tack vare att vi utvecklar anläggningarna i Sverige så klarar de av samtliga krav, avslutar Patrik.

Är du osäker på vad du behöver för modell? På www.baga.se kan du läsa mer om avloppsanläggningar och vilken modell som kan passa dig.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se