Presenteras av Icopal
Icopal - radonskydd
Ett radonmembran installeras redan vid uppförandet av fastigheten och kan användas såväl under, i och på grunden.

Radonmembran kan rädda liv och spara pengar

Varje år drabbas 400-500 personer i Sverige av lungcancer kopplat till radongas. Svenska Icopal vill nu se sänkta gränsvärden för radon i all nybyggnation samt ett större fokus på proaktivt radonskydd.

Icopal logo

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ett gränsvärde på 100 Bq/m3 för inomhusluft då risken att drabbas av cancer ökar ju högre radonnivån är. I Sverige finns det enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drygt 400 000 bostäder med en radonhalt som överstiger 200 Bq/m3.

I Norge följer man WHOs rekommendationen och i Danmark har man sänkt gränsvärdet för nybyggnationer. Trots detta har vi i Sverige fortfarande ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för såväl befintliga som nybyggda fastigheter.

Vill införa nollvision

Någon justering av gränsvärdet är dock inte i sikte då de ansvariga myndigheterna, däribland Boverket, i dagsläget inte prioriterar frågan. Det anses för dyrt att sanera befintligt fastighetsbestånd och det finns inte några planer för att sänka gränsvärdet för nybyggda fastigheter.

Detta trots att man bedömmer att 200 cancerfall om året kan undvikas bara genom att sänka radonhalten i de fastigheter som överstiger dagens gränsvärde. Icopal vill gå ett steg längre och sätta en nollvision då man anser att ingen ska behöva drabbas av cancer pga radon.

Stora vinster med proaktivt arbete

Linda Hall som är produktchef på svenska Icopal vill att vi följer i våra grannländers spår. Ett första steg är att göra som Danmark och sänka gränsvärdet för nybyggda fastigheter vilket förebygger problem med radon och behovet av framtida saneringar.

– När man ändå bygger nytt, varför inte göra det ordentligt. Det är en liten investering att göra istället för att eventuellt behöva sanera i efterhand, säger Linda.

En radonsanering kan kosta flera gånger mer än vad installationen av ett radonmembran. Tidigare gick det att få bidrag för sanering men detta upphörde 2014 vilket gjort det ännu dyrare att sanera.

Installeras vid uppförandet

Icopal RAC 800
Membranet RAC 800 rullas enkelt ut.

Ett radonmembran installeras redan vid uppförandet av fastigheten och kan användas såväl under, i och på grunden. Linda lyfter fram Icopals system för radonskydd, där membranet RAC 800 är en del. Membranet rullas enkelt ut under grunden och skyddar även mot andra markgaser såsom metan och koldioxid.

Fastigheten är då skyddad från markradon vilket kan rädda liv och det blir även en försäkring för fastighetsägaren mot en framtida radonsanering. På www.icopal.se finns mer information om företagets olika radonmembran och produkter för att skydda andra delar av fastigheten.