Pipelife - Stilla ljuddämpande avlopp
Stilla består av få rördelar och standarddimensioner vilket innebär att det är enkelt att koppla ihop med befintliga system.

Nytt ljuddämpande avloppssystem

MaterialAtt plaströr skulle innebära en högre ljudnivå i bostäder än gjutjärnsrör är en vanlig missuppfattning i byggbranschen. För att visa på plaströrens fördelar har nu Pipelife utvecklat ett ljuddämpande inomhusavloppsystem, vilket minskar ljudnivån med så mycket som 25 procent.

Trots att Pipelife tillverkat plaströrssystem sedan 60-talet finns fortfarande ett motstånd mot att använda rör i plast för inomhusavlopp. Rör i gjutjärn används fortfarande till stor del i bostäder och andra byggnader, även om det är både tyngre och mer omständigt att installera för rörmokarna.

Mats Thorén, marknadsansvarig på Pipelife, berättar här mer om varför företaget valt att utveckla det ljuddämpande plaströrssystemet Stilla samt vilka fördelar det för med sig.

Minskar ljudnivån med 25 procent

Stilla avloppssystem
  • Standardimensioner 50-160 mm
  • Enkelt att kombinera med andra system
  • Ljud och brandtestat
  • Godkänd enligt branschregler för Säker Vatteninstallation
  • Fastsittande tätningsring

Läs mer om Stilla

Det är inte tron att plaströr skulle låta mer som gjort att många bostadsbolag varit tveksamma till att gå från användningen av rör i gjutjärn. Vid installationer som görs av rör- och avloppssystem vill man veta att produkterna kommer hålla under lång tid framöver, och många väljer därför att hålla sig till konventionella system.

– Stilla utvecklades eftersom vi ville få kunder att ta sig över den tröskeln som finns när det kommer till att gå över till plaströr. Med ett system som inte bara minskar ljudnivån med drygt 25 procent utan även innebär enklare montering, arbetsmiljö och ekonomi är det fler och fler som nu inser vinsterna med plaströr i byggnader, säger Mats.

Bättre arbetsmiljö för installatörer

Förutom att Pipelife Stilla bidrar till ett bättre inomhusklimat för de som vistas i fastigheten, underlättar plaströr även för rörmokarna som ska installera systemet. Plaströr kan till skillnad från gjutjärn kapas inomhus, och är betydligt lättare att bära.

Pipelife - Stilla avlopp i plast
De lättare plaströren förbättrar även arbetsmiljön

Stilla är ett system som består av få rördelar och standarddimensioner vilket innebär att det är enkelt att koppla ihop med det befintliga systemet.

– Många är oroliga att det kostar mycket att installera ett sådant här system. Det innebär en något högre kostnad än ett standardsystem, men det får man tillbaka med nöjda kunder. Många av de som installerar Stilla berättar om hur de fått fler jobb tack vare att de installerar dessa system, säger Mats.

En kombination av produkt och installation

I dag kostar vattenläckor i bostäder och andra fastigheter årligen stora summor för försäkringsbolagen. För att systemen ska vara bra krävs inte bara bra rör utan även kunnig personal som vet hur de ska installeras. Därför har det gjorts en ansträngning i branschen som kallas Säker Vatteninstallation, vilket både utbildar installatörer och ställer krav på tillverkare.

– Stilla är godkänd enligt branschreglerna som finns för Säker Vatteninstallation, vilket visar att det till exempel finns de installationsanvisningar som krävs. Man försöker helt enkelt binda ihop bra produkter med utbildade installatörer, för att minska risken för vattenskador, berättar Mats.

www.pipelife.se hittar du mer information om Sveriges ledande plaströrstillverkare Pipelife, och de rör och rördelar som företaget producerar till byggindustrin.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se