Stavdal - Byggsäkerhet
Efter snart ett år med nya sanktionsavgifter satt nytt fokus på säkerhet i den olycksdrabbade byggbranschen.

Nytt fokus på säkerhet med sanktionsavgifter

SäkerhetUnder juli månad 2014 införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter för att göra det enklare att komma tillrätta med arbetsmiljöbrott på byggarbetsplatser. Byggföretag som inte följer föreskrifter kan nu tilldömas sanktionsavgifter på upp till en miljon kronor vilket gör att allt fler byggföretag söker närmare samarbeten med maskinuthyrningsföretag.

Byggbranschen en av de mest olycksdrabbade branscherna där fallolyckor är överrepresenterade. Riksdagen beslutade 2013 med bakgrund av detta att göra en lagändring i arbetsmiljölagen som ger Arbetsmiljöverket möjligheten att utdöma sanktionsavgifter utan att ärendet behöver gå via Arbetsdomstolen.

För att få en bild av hur branschen har påverkats har vi pratat med Mikael Olsson, VD på maskinuthyrningsföretaget Stavdal, som berättar om hur branschen påverkats och hur företaget arbetar för att bland annat minska antalet fallolyckor med smartare fallskyddslösningar.

Stavdal - Montage
En av Stavdals montageexperter i deras Safety Team.

Stort säkerhetsfokus

Efter att de nya sanktionsavgifterna infördes så har frågan om säkerhet fått nytt fokus på byggarbetsplatser runt om i landet.

Många byggföretag har bra koll på de regler och föreskrifter som finns, inte minst inom fallskydd, men vill efter införandet av sanktionsavgifterna skapa ett närmare samarbete med leverantörer som Stavdal för att veta att reglerna efterföljs.

– Även om vi alltid har haft ett starkt fokus på säkerhetsfrågor så har vi gjort en del interna åtgärder som rör vår produktion och vårt sätt att arbeta ute på arbetsplatserna. Sedan har vi även gjort det enklare för våra kunder att bland annat hitta besiktningsintyg och dokumentation online, säger Mikael.

Tidigt med i projekt

Stavdal har under lång tid arbetat med fallskydd och lyckats bygga upp en montageverksamhet som på senare år utvecklats till en expertgrupp. Safety Team som man på Stavdal valt att kalla gruppen startades för snart fyra år sedan och får nu en ännu viktigare roll.

– I takt med att marknaden får ett allt större fokus på säkerhet väljer allt fler byggföretag att lämna över helhetsansvaret för bland annat fallskydd till vårt Safety Team. Genom att komma in tidigt i byggprojekt och följa med i projektet kan vi skapa effektivare och säkrare lösningar, berättar Mikael.

Stavdal arbetar med en mängd olika leverantörer och Mikael förklarar att en av de absolut största vinsterna med att lämna över helhetsansvaret till deras Safety Team är att de har kunskap om många fler lösningar än de standardlösningar som normalt används.

Kontroll och besiktning

Stavdal - Fallskydd
Personlig fallskyddsutrustning omges av strikta krav på besiktning och löpande kontroller.

Något som det sällan pratas om gällande utrustning för fallskydd är vad som händer när projektet är klart och utrustningen lämnas tillbaka. Personlig fallskyddsutrustning är till exempel besiktningspliktig och skall utöver en årlig besiktning kontrolleras noggrant inför varje användning.

– Detta är något många byggföretag inte tänker på om de köper in egen utrustning. När man hyr av oss garanterar vi att all utrustning är besiktigad och har genomgått en noggrann kontroll före uthyrning, säger Mikael.

Stavdal har idag uthyrningscenter på 15 orter i Sverige och Norge med Safety Team stationerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. På www.stavdal.se kan du läsa mer om företaget, vikten av säkerhet och montageexperterna i Safety Team.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se