Brandmästaren - brandutbildning

Brandutbildning räddar liv

Risken för brand i en fastighet finns alltid, speciellt med all den tekniska utrustning som idag omger oss.
Brim - beställarstyrd projektforsäkring

Trygga byggprojektet med beställarstyrd försäkring

I större byggprojekt är flera aktörer inblandade vilket ibland leder till oklarheter och tvister vid försäkringsärenden.
SA Ställningar - byggnadsställningar i Göteborg

Säkerhet i fokus vid val av ställningsbyggare

Många yrken inom byggbranschen innebär arbete på höga höjder och hårda väderförhållanden. Säkerhet är en självklarhet i valet av byggställningsleverantör.
Nonfire - Heta Arbeten, SBA, HMS

Viktiga säkerhetsrutiner förebygger olyckor

SäkerhetVarje dag sker olyckor på arbetsplatser runt om i Sverige. Det kan handla om bränder, fallolyckor eller tunga lyft som går fel. En stor del av olyckorna och skadorna kan undvikas, med professionell hjälp och utbildning. Allt fler företag inser hur viktigt det är med personal som utbildats i brandsäkerhet och riskhantering. Bränder och olyckor ger konsekvenser för både anställda och arbetsgivare. Det går aldrig att vara helt säker men det finns mycket att göra om man vill minimera riskerna. Utbildning i Heta Arbeten tillsammans med verktyg som SBA och HMS används för att göra en arbetsplats säkrare. - Tidigare har just säkerhetsrutiner varit något som man inte sett som så viktigt. Ofta krävs det av försäkringsbolag, men...