Stavdal - Byggsäkerhet

Nytt fokus på säkerhet med sanktionsavgifter

Under juli månad 2014 införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter för att göra det enklare att komma tillrätta med arbetsmiljöbrott på byggarbetsplatser.
Rillco - Kedertak

Säkra ditt bygge med nytt väderskyddstak

Vid takreparation, om- och nybyggnationer kan väderskyddstak användas för att skydda byggnaden samt skapa en arbetsmiljö som inte påverkas av väder.
Presenteras av PERI
Understödning - PERI UP Flex

Efterfrågar tydligare regelverk för understödning

Fasadställningar regleras enligt det strikta regelverket AFS 2013:4, och efter flera stora olyckor till följd av konstruktionsfel på understödning riktas nu fokus även mot understödning som en ändamålsenlig arbetsmiljö. PERI som är en stor aktör på området efterfrågar ett mer definierat regelverk där också branschen måste ta ett stort ansvar. Under 2017 skedde två större olyckor som fått stor uppmärksamhet där konstruktionsfel gjorts i understödning. Dels vid en ekodukt över E6, norr om Kungsbacka samt en bro över järnvägen i Ludvika. Efter detta har röster höjts för att skapa ett tydligare regelverk. - I dagsläget lever understödning i lite av en gråzon. Det börjar nu ställas krav på tydligare regler såsom en tredjepartsgranskning där vi som leverantörer ska göra en...
Nonfire - Heta Arbeten, SBA, HMS

Viktiga säkerhetsrutiner förebygger olyckor

SäkerhetVarje dag sker olyckor på arbetsplatser runt om i Sverige. Det kan handla om bränder, fallolyckor eller tunga lyft som går fel. En stor del av olyckorna och skadorna kan undvikas, med professionell hjälp och utbildning. Allt fler företag inser hur viktigt det är med personal som utbildats i brandsäkerhet och riskhantering. Bränder och olyckor ger konsekvenser för både anställda och arbetsgivare. Det går aldrig att vara helt säker men det finns mycket att göra om man vill minimera riskerna. Utbildning i Heta Arbeten tillsammans med verktyg som SBA och HMS används för att göra en arbetsplats säkrare. - Tidigare har just säkerhetsrutiner varit något som man inte sett som så viktigt. Ofta krävs det av försäkringsbolag, men...
Brandmästaren - brandutbildning

Brandutbildning räddar liv

Risken för brand i en fastighet finns alltid, speciellt med all den tekniska utrustning som idag omger oss.
Svetsansvarig - app för svetsare

App som gör arbetet lättare för svetsare

Appen Svetsteknik har tagits fram av företaget Svetsansvarig, som är ett konsultföretag inom utbildning, inspektion och konsultation.
Periform - Formutrustning

Säkerhet i fokus hos globala PERIform

Byggbranschen lägger allt större vikt på säkerhet men trots detta sker arbetsolyckor på byggen runt om i landet.
Klätterapan - Trädfällning & arborist

Se upp för fallande träd

När våren är på ingång är det tid för villaägare runt om i landet att vårstäda i trädgården. För många villaägare innebär våren också tid för trädfällning.
Lomma Tak - Takläggning & papptak

Satsa på en auktoriserad takläggare

Inför vår och sommar väljer många att se över sina tak och det är också nu som många bluff-företag dyker upp på marknaden. Med låga lockpriser och tomma löften om garantier faller många svenskar i fällan, något som snabbt blir en dyr historia.
Samuelsson & Partner - Låssmed

Samuelsson & Partner vill ge dig en nyckel till frihet

Idag är låsbranschen fortfarande rätt konservativ. Samuelsson & Partner är den digitala låssmeden som vill göra sina kunder mer självständiga.
Presenteras av Mindmancer
Mindmancer - Bevakning

Säkerhetsföretag skyddar de 100 mest utsatta skolorna

På grund av utbredd skadegörelse ger säkerhetsföretaget Mindmancer kameror till våra 100 mest utsatta skolor och ett års fri bevakning.
Presenteras av Sewatek
Sewatek S-serien

Teknik för brandsäkra genomföringar kommer till Sverige

När man bygger byggnader som ska uppfylla kraven för brandsäkerhet är genomföringar genom väggar och tak en känslig punkt. Det har finska Sewatek löst och nu lanseras deras brandsäkra genomföringar i Sverige. Det traditionella sättet att göra genomföringar innebär att man gör en så kallad ursparing när man till exempel gjuter en betongvägg. Det innebär att man sparar ett hål som man sedan för rör och ledningar genom. Hålet tätar därefter med något brandsäkert material. Detta medför dock flera nackdelar jämfört med Sewateks metod. – Det riskerar att bli många osäkerhetsfaktorer när man använder usrparningar. Uppfyller man kraven? Får man en tillräckligt bra genomföring? Det är en process i flera steg som tar betydligt längre tid än vår lösning,...
SA Ställningar - byggnadsställningar i Göteborg

Säkerhet i fokus vid val av ställningsbyggare

Många yrken inom byggbranschen innebär arbete på höga höjder och hårda väderförhållanden. Säkerhet är en självklarhet i valet av byggställningsleverantör.
Solid Försakring för byggentreprenörer

En unik försäkring för entreprenörer

Som entreprenör i byggbranschen kan en bristfällig försäkring ge förödande konsekvenser om någonting skulle hända din verksamhet, utrustning eller i arbetet.