Träskyddsföreningen - Impregnerat trä
Impregnerat trä har visat sig vara bättre än andra utländska, ej impregnerade, träslag.

Nya rön visar fördelar med impregnerat trä

MaterialImpregnerat trä medför flera fördelar jämfört med ej impregnerat trä såsom sibirisk lärk och Robinia. Det visar en forskningsrapport från Svenska Miljöinstitutet.

Det är i användningen av häststaket som Svenska Miljöinstitutet har forskat på användningen av impregnerat trä, mer specifikt furu, enligt NTR A-klassen. Rapporten visar att NTR A är fördelaktigt ur flera aspekter jämfört med de utländska, och ej impregnerade, träslagen sibirisk lärk och Robinia.1

Vi tog hjälp av Mikael Westin på Svenska Träskyddsföreningen för att reda ut vad rapporten betyder och varför han anser att man bör använda impregnerat svenskt trä. Mikael tipsar även om deras webbsida som är till för dig som ska bygga utomhus med hjälp av trä.

Undersöker miljöpåverkan och livslängd

Rapporten från Svenska Miljöinstitutet undersöker ett flertal parametrar med huvudfokus på miljöpåverkan och livslängd. Mikael berättar att de med rapporten velat ta reda på om NTR A är bättre eller sämre än utländska ej impregnerade träslag i markkontakt.

– För att undersöka miljöpåverkan av de olika träslagen har man gjort en livscykelanalys, LCA, där man tittat på tillverkningen av stolparna och jämfört den deklaration som lämnats för vardera träslag, säger Mikael.

Trots att denna forskning gäller användningen av häststaket, menar Mikael att resultaten går att överföra på andra användningsområden då NTR A är det trä som ofta ligger under ett NTR AB, alltså det för trädäck eller staket ovanjord. NTR A används även när trä är i kontakt med sötvatten, såsom bryggor och liknande.

Överväldigande resultat

De resultat som rapporten visat är att NTR A, jämfört med sibirisk lärk och Robinia är att föredra ur såväl miljömässig som livslängdsmässig aspekt. Mikael berättar mer:

– Rapporten visar att det impregnerade svenska NTR A har minst miljöpåverkan och således är bäst att använda i detta fall. Undersökningen av livslängden har också visat att NTR A, trots en viss problematik, är det träslag som håller längst.

Gällande livslängden finns ett antal svårigheter att överkomma, såsom beräknade utbytesintervall samt att det i dag saknas metoder för att normalisera data. Exempelvis är det svårt att beräkna livslängd med hänsyn till skiftande jordmån, väder och fuktexponering. För att undkomma dessa problem har man i rapporten förenklat med hjälp av ett rötindex på 75 procent enligt EN 252.

Webbsida för konsumenter

Träskyddsföreningen - NTR A
På Byggaute.nu kan du få tips för ditt byggprojekt.

För att hjälpa konsumenter har Svenska Träskyddsföreningen lanserat en webbsida, Byggaute.nu. På sajten får konsumenter tillgång till resurser som kan vara till nytta om man själva ska bygga något utomhus. Här finns allt från byggbeskrivningar för altaner, bryggor och trappor till filmer om hur man bygger utomhus. En av de mest uppskattade funktionerna är ”Beräkna material”.

– Med denna funktion kan man enkelt räkna ut virkesåtgången genom att fylla i måtten på det man ska bygga samt vilka regeldimensioner som ska användas, avslutar Mikael.

Besök www.byggaute.nu för att ta del av alla de funktioner och intressanta artiklar som finns på sajten. På traskydd.com hittar du mer information om Svenska Träskyddsföreningen.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se

1. http://www.ivl.se/download/18.372c2b801403903d2757d48/1384185136215/B2102+rev+nov.pdf