Snidex fönsterrenovering
Med Snidex fönstersystem går det att hitta den perfekta lösningen för alla bostäder eller byggnader som ska renoveras

Nya fönster reducerar energikostnader

MaterialFör fastighetsägare är fönsterrenovering en av de främsta saker som kan göras för att minska fastighetens energikostnader. Med nya eller delvis nya fönster förbättras såväl bullerdämpning och värmeisolering som underhållskostnader.

Gamla fönster i äldre hus är i regel väldigt dåligt isolerade, vilket i sin tur medför höga årliga kostnader för uppvärmning av bostäder. Isoleringen är inte sällan så dålig att bullernivåerna inomhus är betydligt högre än vad originalfönstren var konstruerade för.

Vi har talat med Åke Lindgren, säljare på Snidex med lång erfarenhet inom fönsterbranschen. Han berättar mer om hur byte och renovering av fönster kan leda till en stor kostnadsbesparing.

Lönar sig att byta till nya fönster

Om Snidex
  • Tillverkar alla fönster i Burträsk
  • Inga mellanhänder – direktkontakt med fabriken
  • Sammanlagt finns fler än 13 miljoner olika fönsterkombinationer
  • Erbjuder arbeten inom både renovering och nyproduktion

På grund av bostadsbristen är det idag många hus som görs om till lägenheter, vilket många gånger kräver bättre fönster för att möta de ökade krav som finns idag. När man renoverar eller byter ut fönster är det främst två faktorer som spelar roll. Det handlar både om att se till fönstrens underhållskostnader och dess prestanda.

– Ett fönsterunderhåll med ommålning av äldre fönster kan idag kosta 70-80 procent av vad det kostar att köpa nya fönster. Att genomföra ett sådant underhåll vart femtonde år är väldigt oekonomiskt, så det lönar sig verkligen idag att byta fönster till nya med bättre prestanda, berättar Åke.

Med äldre fönster är problem med höga bullernivåer vanligt förekommande. Fönster i hus från 50, 60 och 70-tal klarar generellt sett en bullerdämpning på runt 32 decibel. Byter man ut dessa till mer moderna fönster likt de som Snidex erbjuder börjar de som standard på hela 39 decibels dämpning.

Tre gånger bättre värmeisolering

De moderna fönster som företag som Snidex säljer är också upp emot tre gånger bättre värmeisolerade än den som sitter i många av de äldre hus som de arbetar med. Många som bor i äldre hus kan till exempel ha problem med kallras, när man upplever att det drar från fönstren men som egentligen beror på fönsterrutornas dåliga värmeisolering.

– Många undviker att möblera nära fönster i äldre hus just för att man upplever kalldraget så obehagligt. Med nya fönster minskar du därför inte bara kostnader för uppvärmning, du ökar också den möblerbara ytan i lägenheten, säger Åke.

Behåller de gamla karmarna

Projekt Gåshaga
Projekt Gåshaga

Med Snidex fönstersystem går det att hitta den perfekta lösningen för alla bostäder eller byggnader som ska renoveras, då allting tillverkas kundorderstyrt med exakt tillpassning. Förutom fönsterrenovering ligger företaget även i framkant när det kommer till nyproduktion och utveckling.

Många vänder sig även till företaget för deras tjänst Snidex Renova i de fall det inte är möjligt att bryta ut de gamla fönstren ur väggen till helt nya.

– Vår lösning Renova går ut på att man låter den gamla karmen sitta kvar, och byter ut de specifika delar som är lågpresterade. Man får då samma prestanda och samma underhållsfrihet som om du hade bytt ut fönstret, vilket kan vara fördelaktigt för de som inte har möjlighet att byta ut fönstret i sin helhet, berättar Åke.

www.snidex.se kan du läsa mer om Snidex och företagets olika fönsterlösningar. Där hittar du även flera referensobjekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se