Presenteras av Aircoil
Foto: Foto-Rabe / CC0

Nya Ekodesign 2018 höjer kraven för återvinningssystem

I januari började den nya versionen av EU:s Ekodesigndirektiv 2018 för återvinningssystem att gälla. Vi har pratat med Fredrik Eriksson, försäljningsansvarig på Aircoil om vad de skärpta kraven i Ekodesign 2018 innebär och hur man uppfyller dem.

EU:s Ekodesigndirektiv LOT6 började gälla redan 2016, skillnaden i år är att kraven på temperaturverkningsgrad har skruvats upp ytterligare ett snäpp vilket kan ställa till det för många tillverkare och entreprenörer. Ett företag som dock stått väl rustat inför skiftet är Aircoil.

Aircoil TL-FA
Aircoils tilluftsbatteri TL-FA som anpassas mot de specifika krav som gäller både för anläggningen och Ecodesign 2018. Foto: Aircoil

– Vi har varit beredda på de nya kraven sedan länge så det har inte krävt någon ny teknisk lösning från vår sida, det som är speciellt är mer beräkningsmässigt när vi måste redovisa både Ekodesignpunkten och den dimensionerade punkten, berättar Fredrik.

Högre temperaturverkningsgrad gäller för Ekodedesignpunkten

I det kylslagna Sverige dimensionerar man vanligen värmeväxlare och aggregat mot en utomhustemperatur på -20°C eller kallare. Kravet på temperaturverkningsgrad i EU:s Ekodesigndirektiv gäller inte för den dimensionerade punkten utan för den så kallade Ekodesignpunkten.

– Ekodesignpunkten skall anges vid tilluftstemperatur +5°C och frånluftstemperatur +25°C och relativ fuktighet 27%. Det ställer extra krav på beräkningarna. Det är lite av en konst att optimera för båda punkterna i ett vätskekopplat återvinningssystem, säger Fredrik.

Konsten att beräkna ett vätskekopplat återvinningssystem

Aircoil har länge jobbat med verkningsgrader upp mot 80 procent för värmeväxlare och hemligheten ligger enligt Fredrik i ett väl optimerat vätskeflöde där man kombinerar rätt rördimension med rätt vätskeflöde och vätskevägar för att få till en så stor temperaturskillnad som möjligt.

– Ju lägre ned man drar vätskeflödet desto större temperaturskillnad skapar man, men det optimala vätskeflödet är inte samma för Ekodesigpunkten som vid -20°C. Vi är dock vana vid de här beräkningarna och har verktygen för det så vi kan förse våra kunder med beräkningar på väldigt kort tid, säger Fredrik.

Aircoil FL-FA-DH
Aircoils frånluftsbatteri FL-FA-DH tar effektivt upp energin som förs vidare till tillfutsbatteriet. Foto: Aircoil

Redovisar Ekodesignpunkten med MasterSelection

Eftersom det krävs en del passräknande för att optimera kretslopp och ett optimalt vätskeflöde använder Aircoil en rad beräkningsprogram. I Aircoils egenutvecklade MasterSelection som bland annat inkluderar alla olika rörgeometrier- och dimensioner från deras leverantörer görs detta relativt enkelt.

– Istället för att beräkna Ekodesignpunkten manuellt för att veta exakt hur batteriet ska se ut och sedan beräkna vid den dimensionerade temperaturen så beräknar och redovisar vi dessa två punkter parallellt med hjälp av MasterSelection, förklarar Fredrik.

MasterSelection tillhandhålls även Aircoils kunder utan kostnad som en del av företagets beräkningsservice. Läs mer om Aircoils Ekodesign-optimerade produkter i serierna TL och FL på aircoil.se.