Presenteras av Zenergy
Zenergy - Boendemodul - Bomodul
Zenergy ZIP-Bomodul 2016 kan lösa många av Sveriges växande bostadsutmaningar.

Nya bomoduler kan lösa Sveriges bostadsbrist

Idag ligger Sverige efter med bostadsbyggen och behöver enligt Boverket 70 000 nya bostäder årligen fram till 2025. Nu introduceras nya Zenergy ZIP-Bomodul 2016 som med smarta ZIP-element kan lösa många av Sveriges växande bostadsutmaningar.

Zenergy logo

Idag är bostadsbristen stor i Sverige och som störst är den för låginkomsttagare såsom studenter, unga vuxna och asylsökande. För dessa grupper är det även viktigt med driftsnåla bostäder, som också kan möta EUs beslut att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära nollenregibyggnader.

Som svar har svenska Zenergy, tillsammans med arkitekter och byggingenjörer utvecklat Zenergy ZIP-Bomodul 2016. De mobila bostäderna i modulformat lämpar sig väl för såväl enskilda bostäder och radhus som för flerbostadshus i upp till fyra våningar.

– Våra nya bostäder i modulformat byggda med Zenergy ZIP-Element kan lösa många av Sveriges växande bostadsutmaningar, säger Olle Magnusson, VD på Zenergy.

Zenergy - Vardagsrum - Kök
Alla lägenheter är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav.

Flexibla lösningar med modernt material

För att möta det ökade bostadsbehovet har man utvecklat stabila och driftsnåla boendemoduler som går snabbt att bygga. Bostäderna kan med fördel etableras med plintar som grundläggning vilket underlättar VA-arbetet och gör dem lätta att flytta vid behov. Olle berättar mer:

– Vi har börjat med enrumslägenheter om 21 kvm och har väl utvecklade planer på både två-, tre- och fyrarumslägenheter i samma koncept. Alla lägenheter är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav.

Smarta ZIP-Element

Zenergys nya bostäder i modulformat använder sina smarta ZIP-Elementet i konstruktionen som är en patenterad sandwich-konstruktion. Materialet och konstruktionen ger väggar utan
köldbryggor och med hög bärighet vilket i sin tur ger produktionseffektiva boendemoduler
med lång livslängd och låg energiförbrukning.

Zenergy - Badrum - Hall
De mobila bostäderna lämpar sig väl för enskilda bostäder, radhus och flerbostadshus i upp till fyra våningar.

De tunna väggarna ger större boyta samtidigt som U-värdet förblir mycket lågt. Energiförbrukningen (tappvarmvatten och fastighetsel tillkommer energiförbrukningen) för uppvärmning kan bli så låg som 14 kWh/m2 per år, beroende på klimat.

– Det råder brist på bostäder och det behöver byggas mycket på kort tid men samtidigt är det viktigt att uppfylla de högt ställda kraven på energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Och sist men inte minst behöver det vara attraktiva och högkvalitativa bostäder för moderna människor, säger Olle.

zenergysystems.se kan du läsa mer om hur Zenergy ZIP-Bomodul 2016 med smarta ZIP-Element kan lösa Sveriges växande bostadsbrist. Zenergys ZIP-Element kommer snart att vara CE-märkta.