Organowood - giftfri träimpregnering
Med en ny svensk innovation baserad på mångårig forskning skapas vädertåligt virke helt utan gifter.

Ny teknik ger trävirke naturligt skydd

MaterialGiftiga tungmetaller, biocider och andra farliga ämnen används i konventionellt tryckimpregnerat virke för att få det att stå emot både vatten och brand. Nu ökar efterfrågan på naturliga produkter, där miljövänligt tåligt virke blivit en stor innovation.

Tryckimpregnerat trä är populärt för både hemmasnickare och professionella byggfirmor på grund av sin motståndskraft mot vattenskador och brand. Med en ny svensk innovation baserad på mångårig forskning skapas vädertåligt virke helt utan gifter. Den naturliga processen ger dessutom ett virke med ett säkert flamskydd.

Fossil var hemligheten

Pooldäck i Gustavsberg med Organowood
Pooldäck i Gustavsberg med Organowood

Den nya miljövänliga tekniken baseras på resultat från svenska forskare vid både Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna undersökte hur trä omvandlas till fossil, hur det kan hållas starkt och varför växter kan vara vattenresistenta.

Trä omvandlas naturligt till fossil om det under lång tid belastas med högt tryck. Detta sker med hjälp av ämnen som kisel och kalcium. Under fossiliseringen skapas mineral i virket som förhindrar både mikroorganismer och rötsvamp att bryta ner träet.

Genom att kopiera naturens fossilisering har det svenska företaget Organowood utvecklat giftfria produkter som står emot vatten och brand. De använder sig av naturliga växtämnen för att påskynda fossiliseringsprocessen. Ämnena omvandlar främst virkets yta till fossil som blir en barriär mot fukt och röta. Efter modifieringen består virket av ca 90% trä och 10% fossil.

Röt-och flamskyddat svenskt virke

Förutom färdigbehandlat virke har Organowood även utvecklat separata träskyddsmedel som kan användas på både obehandlat och deras eget virke. I produktionen använder man sig bara av svensk råvara från hållbara skogsbruk, något som ger virket en hög kvalitet.

Genom Organowoods teknik modifieras virket med hjälp av kisel istället för biocider och tungmetaller. Därför får virket ett naturligt flamskydd då kisel är ett ämne som inte brinner.

– Det är helt unikt i jämförelse med vanligt virke, som ofta har ett traditionellt kombinerat kemiskt skydd mot både röta och brand. Du kan självklart skapa ett vanligt flamskydd men då ofta med tråkiga kemikalier, berättar Mårten Hellberg, VD på Organoclick, moderbolaget för Organowood.

Säker miljö utan gifter

Giftfri miljö med Organowood
Giftfri miljö med Organowood

Framförallt förskolor och skolor har insett fördelarna med att låta barnen vistas i en giftfri miljö. Organowood har också blivit ett populärt val bland många kommuner när man bestämmer sig för att bygga både ny exteriör och interiör.

– Just miljöer där det rör sig mycket barn och unga ser vi som en mycket intressant marknad. Hela tiden rapporterar media om alla gifter våra barn utsätts för dagligen, och många kämpar för att komma ifrån det. Många privatpersoner vill också använda vårt virke och träskyddsmedel för skapa en giftfri miljö hemma, säger Mårten Hellberg.

Rekommenderas av Sunda Hus och Byggvarubedömningen

Organowoods miljövänliga teknik och produkter rekommenderas av både Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Sunda hus miljöklassar olika materialval medan Byggvarubedömningen undersöker och bedömer olika typer av virke.

– Sunda Hus har gett OrganoWood högsta miljöklass, därmed kan vårt virke användas i en byggnad som certifieras enligt ”Miljöbyggnad Guld”, den absolut högsta utmärkelse när det kommer till miljöklassning, säger Mårten Hellberg.

Moderbolaget Organoclick har under flera år fokuserat sin verksamhet på hur naturkemisk teknik kan användas i dagliga produkter. Är du intresserad av att veta mer om Organowood och deras produkter kan du besöka www.organowood.com.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se