Presenteras av PS Products
PS Products - montage
Foto: PS Products

Ny patenterad lösning vid rörbyte

Står ni inför ett rörbyte i bostaden och har problem med utanpå liggande rördragningar? Då har finska PS Products lösningen för er. Nu lanseras en helt ny produkt på den europeiska marknaden som på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt kapslar in rörinstallationer. Produkten förväntas underlätta arbetet för hantverkare i hela Europa och presenteras på Nordbyggmässan i monter A27:15.

Ps Products - Logga

Peter Öman som är vd på PS Products har arbetat på byggarbetsplatser i över 25 år och även haft ett eget byggföretag i 10 år. För honom har det alltid varit ett tidsförövande arbete att kapsla in rör, varpå han bestämde sig för att utveckla en produkt som kunde förenkla processen.

Ny smart klickanordning

Peter förklarar att PS kanalerna, har ett smart klickanordning för rörklämmor som gör att man slipper skruva eller borra fast dessa efter att kanalen är fäst vid väggen/taket. Detta gör att också mängden damm minskar. Detta är helt innovativt på marknaden och kanalen är därför patenterad.

Därtill har det tidigare varit trångt och besvärligt för hantverkare att utföra installationer i kanaler men eftersom kanalerna har gångjärn på ena sidan så skapas extra arbetsutrymme. Det finns även moduler för hörn och svängningar som gör att man slipper såga till de perfekta hörnen manuellt. PS kanalerna som helhet sparar in rejält med installationstid jämfört med traditionella rörinkapslingsmetoder som har tidskrävande arbetsmoment, efter slutförd installation kan kanalerna även lätt öppnas för eventuella inspektioner.

Nya PS-160

PS Products - kapsling
Foto: PS Products

Idag erbjuder PS Products två innovativa modeller för rörkanaler; PS-100 och den nya PS-160. Produkterna är speciellt framtagna för inkapsling av vattenrör vid ombyggnader och renoveringar (stambyten) men kan även användas till andra behov. Den senaste modellen PS-160 har samma installationsfördelar som PS-100 men rymmer nu även cirkulationsrör och flödesmätare i kanalen.

– Med kanalen PS-160 blir inkapsling av rör och kabel både snyggare och enklare för alla arbetsgrupper. Det finns utrymme för eventuell isolering och även för att dra kablar för el. Våra kunder är främst rörfirmor och fastighetsbolag och vår ambition är att dessa vill introducera dessa till sina hantverkare, säger Peter.

Skyddar mot vattenläckage

Avslutningsvis vill Peter poängtera att konstruktionen absolut inte är vattentät men skyddar däremot vägg och konstruktion mot direkt vattenläckage. Om vatten börjar droppa så sitter rördragningarna i en skyddande plastkanal. Hela konceptet är unikt och produkten blev nyligen patentbeviljad i Finland. Nu väntar PS Products med spänning på patent i övriga Europa.

– Vi har mötts av mycket positiva reaktioner från våra kunder, framförallt för att själva anordningen är så enkel att applicera. Snabb och enkel montering av kanalen, rörklämmorna installeras enkelt med vårt unika klicksystem, utan att behöva använda några verktyg, och sen locket på! avslutar Peter.

All tillverkning sker i Finland och PS Products har återförsäljare över hela Sverige. På ps-products.fi kan du läsa mer om nylanseringen av den smarta PS-Kanal.