Presenteras av Autori
Autori - vägdrift och vägunderhåll
IT-företaget Autori vill hjälpa till att effektivisera arbetet inom vägdrift- och underhåll. Foto: Autori

Ny lösning för vägdrift och -underhåll kommer till Sverige

Sedan början av 2000-talet använder finska myndigheter, entreprenörer och konsulter den digitala Autori-plattformen för bättre situationsöverblick och effektivt informationsflöde vid vägdrift och -underhåll. Nu kommer den smarta lösningen till Sverige.

Nästan hälften av finska Trafikverkets driftområden sköts med hjälp av digitala verktyg från IT-företaget Autori, vars kunder inkluderar ett 40-tal vägaktörer med totalt över 4000 användare. Sedan 2017 har Autori en svensk majoritetsägare och nu ligger siktet på att föra in det digitala arbetssättet även i Sverige.

– Vi förväntar oss såklart inte att underhålls- och driftåtgärder görs som i Finland, men ser ändå att det finns klara behov som vi kan tillgodose. Det här är en nisch som inte ännu är helt uppdaterad med moderna verktyg så vi vill gå i bräschen för den digitala utvecklingen, förklarar Fredrik Borgström, nordisk försäljningschef på Autori.

Effektiviserar arbetet

Autoris lösningar bygger på den egenutvecklade Autori-plattformen. Till den hör flera olika produktfamiljer vars verktyg är optimerade för specifika drift- och underhållsarbeten. Systemet körs i Microsoft Azures molntjänst och finns både som en app för Android och en browserapplikation för övriga operativsystem.

– Systemet erbjuder all nödvändig information som behövs för att man ska kunna planera, koordinera, utföra och rapportera specifika arbetsuppgifter. Vi erbjuder exempelvis olika lösningar för hantering av driftkontrakt, leveransuppföljning, beläggnings-, vägmarkerings- och vägbelysningsarbeten, berättar Fredrik vidare.

Samtliga produkter erbjuder ett kartverktyg som används för att visualisera stora mängder tilläggsinformation såsom kommun- och uppdragsgränser, vägarnas underhållsklasser och beläggningsinformation. Möjligheten att ladda in och visualisera väsentlig information för ett specifikt uppdrag, registrera observationer och utförda åtgärder samt fördela informationen ger stora fördelar.

– Entreprenörerna och övriga intressenter får klart bättre lägesbild. Det gör planering, samordning, utförande och uppföljning mer effektivt. Som konsult för beställarsidan kan man också dra nytta av systemet för att exempelvis inventera vilka underhållsbehov som finns på vägarna, säger Fredrik.

Förbättrar kommunikationen

Autori-plattformen hanterar inte bara information utan även kommunikation. Bland annat kan man dela vyer externt och diskutera enskilda objekt eller hela uppdrag med hjälp av ett kommunikationsverktyg samt integrera informationen till andra IT-system. Då effektiviseras datainsamlingen, dataöverföringen och underhållsarbetet avsevärt samtidigt som själva projekthanteringen förenklas.

Mer information om hur Autoris digitala verktyg kan förenkla och effektivisera arbetet inom vägdrift och -underhåll finns på företagets webbsida. Fredrik Borgström och hans team återfinns även i monter B01:05 på På väg-mässan i Jönköping den 13-14 mars.