Infobric - ID06
Med den nya lagen måste personal på byggarbetsplatser registrera sin närvaro.

Ny lag ökar säkerheten på byggarbetsplatser

Lagar & ReglerDen 1 januari 2016 träder en ny lag i kraft som kommer kräva att de flesta byggarbetsplatser använder sig av elektronisk personalliggare. Den nya lagen väntas öka säkerheten väsentligt och har samtidigt gett upphov till nya produkter på marknaden.

Året var 2006 när den frivilliga standarden ID06 infördes i den svenska byggbranschen. Med den nya lagen kommer byggprojekt med en totalkostnad över fyra prisbasbelopp att behöva en elektronisk närvaroredovisning. ”En positiv nyhet för byggbranschen”, menar Kenneth Johansson som är marknadschef på det ackrediterade ID06-företaget Infobric.

Den nya lagen för personalliggare kommer enligt Kenneth betyda att byggarbetsplatser nu får en ökad säkerhet i form av att de som har tillträde till arbetsplatsen loggas i ett digitalt system. För detta passar dagens ID06-lösningar utmärkt. Kenneth hjälper oss att utröna varför detta är positivt samt hur man på Infobric hoppas kunna hjälpa fler företag med smidig registrering och hantering av ID06.

ID06 håller obehöriga borta

Den nya lagen grundar sig i att byggföretag länge har velat ha en bättre kontroll över vilka som vistas, och får vistas, på en byggarbetsplats. Det handlar främst om svartarbetare men även privatpersoner eller personer med fel behörighet. Många byggarbetsplatser har tidigare använt ID06 men det är först nu som det blir ett krav på närvaroredovisning. Kenneth berättar mer:

– Det finns så klart många fördelar med den nya lagen och i grund och botten handlar det om att skapa tillgänglighet för de som är behöriga och att hålla obehöriga borta. Att skapa ordning och reda helt enkelt.

Ett scenario kan tänkas vara om det skulle hända någon olycka på byggarbetsplatsen och man snabbt vill få en lista över de som vistats på området. Med ID06 och en elektronisk personalliggare tillgänglig på byggarbetsplatsen finns informationen nära till hands.

Enkelt att registrera närvaro

Infobric - Regbox
Infobric Regbox gör det enkelt att registrera sig.

Företag som Infobric har skapat system som gör det enkelt för företag att registrera sina medarbetare med hjälp av ID06. Till följd av den nya lagen kommer man att lansera Infobric Regbox, en låda som sitter vid ingången av en byggarbetsplats och låter byggarbetare enkelt registrera sig. Infobric Regbox är utformad för att vara stryktålig och ska tåla det nordiska klimatet i form av väder och vind.

– Infobric Regbox är uppkopplad till vårt molnbaserade system Infobric Ease där all information lagras på ett säkert vis och för den med behörighet är informationen lättillgängligt, säger Kenneth.

Nya Infobric Regbox kommer att kunna köpas eller hyras från maskinuthyrare runt om i landet. För de byggföretag som hellre önskar äga produkten går det lika bra, något som kan vara fördelaktigt om man ofta driver byggprojekt.

Länge underlättat för byggföretag

Infobric - Maskinstyrning
Maskinstyrning ökar säkerheten.

Kenneth berättar att Infobric länge arbetat med lösningar som underlättar för byggföretag. Bland annat har man lanserat två produkter; en avsedd för maskinstyrning vilket endast låter behöriga styra exempelvis en skylift; och det andra en för energioptimering som styr energiförbrukningen i byggbodar.

www.infobric.se kan du läsa mer om hur ID06 ökar säkerheten på byggarbetsplatser och hur Infobric Regbox kommer kunna underlätta för just ert byggprojekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se