Presenteras av Zenergy
Zenergy - Modul - Boende
Foto: Zenergy

Möter bostadsbrist i Skillingaryd med moderna boendemoduler

För att möta den bostadsbrist som råder ska Zenergy nu bygga ett helt nytt bostadskvarter i Skillingaryd. Med 23 nya bostäder i lågenergiklass vill företaget bevisa att boendemoduler kan hålla hög kvalitet, vara trivsamma och samtidigt ett kostnadseffektivt val.

Zenergy - Logotyp

Många har tyvärr förutfattade meningar om bostäder i modulformat och det är något som Zenergy vill motbevisa med sina boendemoduler som är uppbyggda av smarta ZIP-element. Genom att bygga ett bostadskvarter i modulformat vill Zenergy skapa moderna bostäder som inger en känsla av modernitet, soliditet och trivsamhet.

Centrala bostäder i Skillingaryd

Zenergy - Skillingaryd - Modul
Foto: Zenergy

I Skillingaryd är bostadsbristen stor varpå ett nytt bostadskvarter kommer att möta behovet av bostäder. Zenergy har köpt ett centralt markområde på 3 000 kvm där de i mars kommer påbörja etableringen av 23 stycken lägenheter varav 4 ettor, 10 tvåor och 9 treor. Zenergy har redan hyresgäster som ställt sig i kö.

– Hela byggprocessen från markberedning till etablering kommer gå snabbt då vi förfabricerar modulerna i vår fabrik. Därefter tar etableringen endast ett par veckor inklusive asfaltering, plantering av gräsmattor, lek- och parkeringsplatser, säger Olle Magnusson VD i Zenergy AB.

23 nya boendemoduler

Med bostadskvarteret vill Zenergy motbevisa synen på moduler och det är av yttersta vikt att skapa ett modernt och trivsamt område. Bostäderna ska ha uteplatser, parkeringsplatser och flera lekplatser för barnen. Olle förklarar att de kommer lägga lite extra fokus på fasadelementen som kommer att bli det första intrycket utåt. När man sedan går in i modulerna ska de utstråla värme, modernitet, ha smarta lösningar och hålla hög kvalitet.

– Vi vill att människor ska bli imponerade över hur högkvalitativa modulerna faktiskt är. Många tror att moduler ekar, är rektangulära och rätt sterila. Detta vill vi motbevisa, säger Olle.

Patenterat ZIP-Element

Vad som lyckas göra Zenergys boendemoduler högkvalitativa men samtidigt energieffektiva är ZIP-elementen. Den smarta sandwichkonstruktion består av en isolerad kärna av PIR i mitten av två skivor av magnesiumskivor vilket skapar högsta tänkbara brandsäkerhet och gjort dem EI60 klassificerade.

Zenergy - Kök
Foto: Zenergy

– Våra moduler ger den bästa möjliga inomhusmiljön och med våra ZIP-Element blir boendet lätt sanerat, antibakteriellt och antiodört. Med modulernas långa livslängd skapas även ett högt andrahandsvärde och för att skapa förnyelsebar energi avser vi även att installera solceller på taket, avslutar Olle.

Det nya bostadskvarteret förväntas stå inflyttningsklart under sommaren 2017. På zenergy.se finns mer information om det nya bostadskvarteret i Skillingaryd, Zenergys boendemoduler, olika entreprenadlösningar samt smarta ZIP-Element.