Mimer - Hyresrätter
Mimer kommer under de närmaste åren satsa stort på nya lägenheter i Västerås.

Mimer satsar på nya lägenheter i Västerås

BostadBostadsbolaget Mimer satsar de kommande åren kraftigt på nya lägenheter i närliggande Västerås. 240 nya lägenheter påbörjas redan under 2015 och inom en 5-årsperiod kommer hela 1 000 lägenheter stå färdiga.

I takt med att allt fler flyttar till Västerås satsar Mimer på nya bostäder, något som bland annat främjar de med arbete i Stockholm. ”Med nya tågbanor och motorväg till huvudstaden blir Västerås allt mer attraktivt för pendlare”, säger Anders Nordstrand, vd på Mimer.

En av orsakerna till att Mimer satsar på nybyggda lägenheter är den bostadsbrist som i dag finns i Stockholm vilket får allt fler att flytta till Västerås för att kunna pendla till sitt arbete. Redan nu finns en nybyggd motorväg mellan de två städerna och om ett par år kommer det endast ta 38 minuter med tåget. Efterfrågan på bostäder i Västerås är också hög, vilket är den primära orsaken till den höga byggnationen.

Utspridda över staden

Mimers nyproduktion är utspridd över Västerås och innefattar områden såsom Nordanby Äng, och Öster Mälarstrand. I Nordanby Äng togs det första spadtaget under hösten 2014 och de första av de drygt 250 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning under våren 2017.

– Dessa är två områden är väldigt attraktiva och ingår i vårt idéprojekt för framtiden i Västerås som grundar sig i att vi med vårt byggande vill utveckla staden. Dessa områden är bara några av alla de områden och nyproduktioner vi håller på med, säger Anders.

Mimer - Mesanseglet
Mesanseglet är ett av Mimers nya kvarter.

På Öster Mälarstrand byggs kvarteret Mesanseglet som består av ett 50-tal lägenheter med beräknad inflyttning under mitten av 2016. Vad som är speciellt med Mesanseglet är att det är det första trähus som Mimer bygger. Det är av miljömässiga skäl som Mimer satsar på trähus, berättar Anders, och menar att fördelarna av bättre inomhusmiljö samt det hållbara bygget gör trähus till ett naturligt val.

– Vi vill att Mimer ska ligga i framkant av miljövänligt byggande och tycker det är viktigt att tänka hållbart, säger Anders.

Mindre lägenheter för unga

Det är inte bara pendlare som är i behov av lägenheter utan även unga i Västerås. På grund av ungas ekonomiska situation är det ofta svårt för dem att hitta lägenheter. Detta är något Mimer vill lösa och tittar därför på flera nybyggnationer vilket kommer resultera i lägre hyror.

– Med något mindre lägenheter kan vi få ner hyrorna och således har unga möjlighet att få en bostad. Det är viktigt att satsa på unga och kan vi då hjälpa till med att bistå med lägenheter så är det jättebra, säger Anders.

Utöver nyproduktion kommer Mimer att genomföra er rad förändringar som kommer påverka hyresgästerna. Bland annat kommer man att upprätta en egen driftenhet och därmed hantera med av fastighetsskötseln själva. På www.mimer.nu kan du läsa mer om de nya lägenheterna som Mimer bygger och här hittar du även information om hur du söker en lägenhet i något av Mimers bostadshus.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se