Wassara - miljövänlig borrteknik
Här precisionsborrar Wassara för infästningen av Söderströmstunneln i berget under Södermalm.

Miljövänlig borrning för innerstadsmiljöer

ByggDagens komplexa infrastrukturprojekt och byggnationer i förtätade stadskärnor kräver skonsamma borrmetoder. Wassaras unika vattendrivna borrteknik är utvecklad för att minimera påverkan på omgivningen, och dess miljövänlighet gör att tekniken nu används i projekt världen över.

Att använda sig av vattendriven borrning är miljövänligt ur flera aspekter. Skonsamhet mot omgivningen är den kanske främsta anledningen till varför just Wassaras unika vattendrivna borrning ses som framtidens borrmetod. Stefan Swartling, vd på Wassara, berättar mer om den patenterade tekniken.

– Till skillnad från många andra metoder är den väldigt skonsam, mot omgivningen och byggnader runt omkring eftersom den drivs med vatten. Drivmedlet blir i sin tur även en kostnadsfråga för entreprenören i projektet, säger Stefan.

Borrar för Citybanan

Rördrivning Stockholm södra med Wassara
Rördrivning med Wassara vid Stockholm Södra.

I stadsmiljöer med tät bebyggelse och andra känsliga områden är Wassaras borrmetod ett skonsamt val då risken är minimal för att trycksätta formationen. Det byggs alltså inte upp något tryck (som vid mer klassisk luftdriven borrning) som kan leta sig in i sprickor, något som både kan få fasader att spricka och skapa instabila markförhållanden.

Tack vare metodens unika fördelar har Wassaras vattendrivna borrning använts i många olika projekt världen över, allt från arbeten vid Niagarafallen som utanför Riksdagshuset. På flera etapper av Citybanan i Stockholm valdes även Wassaras vattendrivna metod på grund av dess snabbhet och precision men även ur ett miljöperspektiv.

– Det finns ett antal konventionella metoder att använda sig av men med vår metod har man möjligheten att borra både långt och rakt. Raka och rena borrhål har ofta stor påverkan för hur hålen ska kunna användas, framför allt då man ska injektera eller bygga tätskärmar för olika ändamål, berättar Stefan.

Framtidens borrningsmetod

Vattendriven borrning är inte bara skonsam mot omgivningen och miljön, utan även mot operatörer då metoden ofta används under jord. Vattnet binder det damm som uppstår vid borrningen, och operatörerna slipper även så kallad oljedimma som annars uppstår i de fall man använder olja som drivmedel.

Wassaras borrningsteknik utvecklades för drygt 20 år sedan, men det tog ett antal år innan metoden kommersialiserades och började användas i fullskaliga projekt. Under mitten på 90-talet implementerades metoden inom LKABs gruvor under jord. Metoden var en bidragande faktor till varför man lyckades öka effektiviteten i gruvorna så pass mycket de kommande åren.

– Innovation har alltid varit en av hörnpelarna i vårt företag. Efterfrågan ökar från entreprenörer och konsulter på den här typen av miljövänlig borrning, eftersom de ser fantastiska fördelar med tekniken, säger Stefan avslutande.

www.wassara.com hittar du mer information om den miljövänliga borrningstekniken. Här finns även de senaste nyheterna om de projekt som tekniken används inom.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se