Starka betong - Max Lab
När Max Lab är färdigt ska man med hjälp av s.k. synkrotronljus undersöka molekylära strukturer för olika slags material.

Max Lab byggs med skånsk betong

ByggEtt av världens största center för materialforskning håller på att byggas utanför Lund. Som ledande betongproducent har en skånsk leverantör fått i uppdrag att göra mer än 15 000 kvadratmeter betong till byggnadens stomme.

Starkas arbetsområden
  • Stödmurar. Murar som stöttar upp mark, bygger nivåer, håller jord och växtlighet på plats.
    Används exempelvis till suteränghus.
  • Betongelement. Prefabricerade stomsystem som monteras på kundens anläggning.
    Till industri, bostäder, skolor och offentliga byggnader.
  • Marksten. Betongsten till trädgårdar och offentliga miljöer.
  • Fabriksbetong. Betong ut till byggen.
  • VA-produkter. Rör, brunnar och avlopp till infrastruktur och vägbyggen.
  • Entreprenadverksamhet. Gjuter betonggolv till bilhallar och lagerhallar.

När Max Lab är färdigt ska man med hjälp av så kallat synkrotronljus, en slags röntgenstrålning, undersöka molekylära strukturer för olika slags material. Centret ska användas till forskning inom både materialvetenskap, miljö och medicin.

Anläggningen består av en kontorsdel och två ringformade delar, där den största ringen har en omkrets på 528 meter. Till betongstommen producerar och levererar Starka över 15 000 kvadratmeter olika typer av betongelement.

Max Lab klart 2015

Starka har varit med sedan Max Lab började konstrueras, och varit delaktiga i hela projekteringen. 2010 togs första spadtaget, och forskningscentret beräknas vara redo att användas 2015.

– Just forskningscentret är ett arbete som varit väldigt spännande för oss tack vare omfattningen. Vi har fått vara med ända sedan början av projekteringen, berättar Björn Olsson, marknadschef på Starka.

Projektet med forskningscentret har precis blivit färdigt. Starka har förutom produktion och leverans av betongelement också varit med och byggt upp miljön i det kringliggande området.

En och samma kontakt

Det är inte första gången Starka är delaktiga i miljöuppbyggnad omkring själva byggnaderna. De blir ofta anlitade för att vara delaktiga från projekteringen till slutfasen i omfattande projekt som sträcker sig under lång tid.

Starka var med och levererade marksten till köpcentret Emporia i Malmö, och har även producerat och levererat betong till högskolor i både Malmö, Karlshamn och Karlskrona. De anlitas också av kommuner för att bygga vattenledningar och avlopp.

Genom att arbeta nära varandra under lång tid och kunna hjälpa till med det mesta under ett helt projekt, hjälper man kunderna med deras egen affär och förbättrar logistiken.

– Vi ser mer och mer tendensen till att kunder inte vill vända sig till flera olika företag samtidigt utan försöka ha en och samma kontakt under hela projektets gång. Då upplever de också en ökad leveransförmåga från vår sida, säger Björn.

Innovativa betonglösningar

Björn Olsson, Starka Betong
Björn Olsson, Starka Betong
Förutom att leverera och producera tusentals betongelement till omfattande projekt som Max Lab, arbetar Starka också med att utveckla nya innovativa produkter.

De har utvecklat EcoNox, en ny typ av miljövänlig betongplatta som kan användas både på trottoarer och mindre gator men även i betongelement. Med hjälp av solljus bryter plattan ner kväveoxider och omvandlar det till ofarliga partiklar.

När regnet sedan faller sköljs de ofarliga partiklarna bort. Starka har redan testat plattorna med goda resultat. Betongplattorna filtrerade bort hela 20 % av farliga ämnen från trafiken runt omkring, under ett försök som gjorts i Malmö.

www.starka.se kan du gå in och läsa mer om Starkas betong. Här kan du både som privatperson, arkitekt eller yrkeskund få information om vilka produkter som passar just ditt byggprojekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se