Presenteras av Keller Grundläggning
På Årstafältet kommer det under de kommande 15 åren byggas omkring 6000 bostäder. Foto: Keller Grundläggning

Lägger grunden för en ny stadsdel

Keller Grundläggning som ingår i Keller Group har på kort tid mer än fördubblat sin omsättning. Företaget har även fått det prestigefyllda uppdraget att utföra grundläggningen för den nya stadsdelen Årstafältet.

Det går bra för Keller Grundläggning. Från 2016 har företaget ökat sin omsättning från 80 till över 200 miljoner kronor. I Juni slutförde man uppköpet av Sivenmark Spontning vilket innebär att man nu också kan erbjuda spontning och stålkonstruktioner.

– De senaste åren har vi breddat vår portfolio ordentligt. Idag erbjuder vi helhetslösningar för all grundläggning, inklusive design och projektering vilket har öppnat upp många nya möjligheter, berättar Robert Thurner, vd på Keller Grundläggning i Sverige och Norge.

Prestigefyllt uppdrag

Keller - grundläggningsarbete
Projektet utförs i samarbete med SVEAB. Foto: Keller Grundläggning

En av dessa nya möjligheter innefattar att lägga grunden för en helt ny stadsdel i Stockholm. Årstafältet kommer innebära 6000 nya bostäder för 15 000 invånare under de närmaste 15 åren. Projektet utförs i samarbete med SVEAB som tar hand om anläggningsarbetena. Kellers del går på 150 miljoner och beräknas ta två och ett halvt år.

– Uppdraget inkluderar jordförstärkning med KC-pelare, permanent och temporär spont, borrade storrörspålar och förankringar. Vi kommer också slå spont och pålar för dammarna i parken. Det känns som ett väldigt spännande projekt och vi ser fram emot att se en ny stadsdel växa fram, säger Robert.

De krävande platsförhållandena blir en utmaning, men Robert förklarar att Keller Grundläggning är vana vid att lösa oväntade problem. Som en del av Keller Group har företaget dessutom tillgång till ytterligare kompetens hos bland annat systerbolaget KFS. Det gör att man kan ta sig an fler och större projekt.

Det kommer väl till pass eftersom marknaden just nu domineras av stora infrastruktur- och husprojekt i storstäderna. I Göteborg har Keller Grundläggning just hjälpt till med en masstabilisering vid Söderleden och i Oslo har man gjort stabiliseringsarbeten för det stora Follobaneprojektet.

Bredaste utbudet

Nyförvärvet av Sivenmark Spontning ger Keller Grundläggning det bredaste tjänsteutbudet på marknaden. Inom spontning kan man även erbjuda förankring och förstärkning och övrigt utbud inkluderar sådant som borrade rörkonstruktioner upp till 1,2 meter i diameter, sekantpåleväggar, slitsväggar och markförstärkning med jet-injicering.

– Vi sköter allt så kunden kan fokusera på övriga arbeten och inte behöver upphandla eller koordinera flera underleverantörer. Med vårt designteam tar vi fram de mest ekonomiska, miljövänliga och tidsbesparande åtgärderna direkt, säger Robert.

Keller Grundläggnings hemsida kan man läsa mer Årstaprojektet och företagets breda utbud av geotekniska helhetslösningar.