Presenteras av Bauroc
Bauroc - Lågenergi
Foto: Bauroc

Lågenergihus i lättbetong byggs på estniska Ösel

På den estniska ön Ösel byggde man på våren 2011 en av de första byggnaderna att officiellt klassas som ett lågenergihus. Helhetslösningen byggdes med lättbetong från Bauroc som gjort huset massivt, lufttätt och eliminerar risken för avsevärda köldbryggor.

Bauroc - Logotyp

Sommaren 2009 anordnade Ösels huvudstad Kuressaare, i samverkan med en fastighetsägare i innerstaden, en arkitekturtävling i syfte att hitta den bästa lösningen för bebyggande av fastighetsägarens tomt i stadskärnan. Det vinnande bidraget, projektet ”Silvervit” designades av arkitekten Jürgen Lepper och resulterade i ett hus med traditionellt sadeltak, låga driftskostnader och ett hälsosamt inomhusklimat.

Lättbetongblock ECOTERM+

Bauroc - Helhetslösning
Foto: Bauroc

Då byggherren högt värdesatte materialets egenskaper, föll valet på Baurocs ECOTERM+ 500 block för användning i ytterväggar. Dessa gav möjligheten att bygga enkla, energieffektiva hus med enskiktskonstruktion som minimerar eventuella risker för bristande byggkvalitet. Dessutom är blocken förhållandevis enkla att montera och behandla.

Med Baurocs ECOTERM+ block, som har dubbelt så värmeisolerande egenskaper än massivt trä, blev det också möjligt att bygga ytterväggar utan att använda någon tilläggsisolering. Denna unika användning av homogent stenmaterial uppfyller dagens höga krav på värmeisolering av bostadshus.

Baurocs helhetslösning

Ytterväggarna kompletterades även med balkar-, tak- och bjälklagselement från Bauroc. Vid projekteringen av lågenergihuset var det viktigt att yttre skal som väggar, dörrar, fönster, tak och takbjälklag hade bra värmehållningsförmåga. Genom att skapa minimala och linjära köldbryggor i sina konstruktionslösningar kunde detta uppnås med Baurocs kompletta lösning. Det enda som behövde kompletteras med var dörrar, fönster, värme och ventilationssystem.

– Husets energiförbrukning bestäms av ett flertal komponenter och ett tillfredsställande slutresultat uppnås när man har bra kontroll över alla komponenter utan att någonting har försummats eller överdimensionerats, säger Margus Oja på Bauroc.

Bauroc - Ösel - Estland
Klicka för att se bild med förklaring

Enligt tomtägarens önskemål

Som ytmaterial användes olika naturliga material som natursten, puts, trä och taktegel. I arkitekturtävlingen hade tomtägaren även angett önskemål om att vardagsrum, kök, tre sovrum, en bastuanläggning och hjälputrymmen skulle ingå. Dessutom ville ägaren ha en ekonomibyggnad på gården i anslutning till bostadshuset.

– I huset har ett flertal speciallösningar använts som man vid första anblick inte lägger märke till. Till exempel regnvattensystemet, dolomitdetaljer och kalkstensmuren/inhägnaden som samtidigt utgör en del av husfasaden. Detta möjliggjordes med Baurocs smarta element som även var lätta att installera, avslutar Jürgen.

bauroc.se finns mer information om Baurocs element för lågenergihus. Klicka här för att få en översikt av huset totala energiförbrukning.