Incert - Certifiering
Incert grundades för att säkra kompetensen hos de personer som hanterade köldmedier som var skadliga för ozonskiktet.

Kvalitetscertifiera säkert med Incert

SäkerhetSom svar på ozondebatten kring hantering av halogenerade köldmedier, grundades Incert 1993. Genom tredjepartscertifiering kvalitetssäkrar bolaget idag såväl personers som företags kompetens inom många områden.

Incert grundades för att säkra kompetensen hos de personer som hanterade köldmedier som var skadliga för ozonskiktet, så kallade freoner. Dagens fluorerade köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet men är starka växthusgaser. Idag har bolaget cirka 10 000 certifierade kyl- och värmepumpstekniker genom oberoende tredjeparts certifiering, en kvalitetssäkring som intygar att personen besitter rätt kompetens.

– Att göra fel kan det kosta extremt mycket pengar att fixa och kan vara farligt för person eller miljö. Därför är det så viktigt att de som utför installationen gör rätt från början. Certifikatet blir ett sätt att säkra att kompetensen är kontrollerad vilket inger hög trovärdighet, säger VD Peter Rohlin.

Oberoende tredjepartscertifiering

Incert - Olycka
Frysskada från köldmedieläckage.

Peter berättar att problemet med ordet certifiering är att det inte är skyddat, vilket innebär att i princip vem som helst kan certifiera genom förstapartscertifiering. Men med tredjepartscertifiering mäter Incert en person eller ett företags kompetens som ett oberoende bolag, mot en kravspecifikation.

Som ett fristående bolag gör Incert inte någon skillnad på vem som certifierar sig, alla har rätt att göra det bara man uppfyller kravspecifikationen. Incert är även ackrediterade av Swedac för ett flertal områden, vilket innebär att de följer en internationell ISO-standard.

– En kvalitetssäkrad personcertifiering ska ske under ackrediteringsliknande former. Enligt ackrediteringsstandarden gäller certifikatet sedan som längst i fem år varpå man behöver förnya det och examineras på nytt. Utöver detta måste man även skicka in ett intyg varje år på att man är yrkesverksam, berättar Peter.

Då Incert verkar som ett oberoende ackrediterat bolag, får de enligt ISO/IEC 17024 inte ha utbildningar utan endast genomföra examinationer och utfärda certifikat. Peter jämför Incerts certifieringar likt körkort för bil, där det finns ett stort antal körskolor men det är Transportstyrelsen som tillhandahåller proven och utfärdar körkortet.

Två sätt att certifiera

Incert - Kvalitetscertifiering
Certifiering

Idag finns det två olika sätt att utföra en certifiering. Det första om det är lag på att man måste ha ett certifikat för att få genomföra det arbete man ska utföra. Detta är fallet för bland annat personer som hanterar fluorerande växthusgaser och de som utför energideklarationer, så kallade energiexperter.

Det andra sättet är en frivillig eller beställardriven certifiering för exempelvis fibertekniker. Om beställaren anser att det är så pass viktigt att entreprenören har intyg på sin kompetens att de ställer krav i anbudshandlingarna. Här är det en expertgrupp med företag som Skanova, tillsammans med entreprenörer och certifieringsorganet, som sätter ihop kravspecifikationen.

www.incert.se kan du läsa mer om person- och företagscertifiering samt kontakta Incert.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se