Kone - people flow stadsillustration
People Flow innebär att människor ska kunna röra sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider.

KONE – med fokus på framtidens fastigheter

ByggKONE är ett av världens ledande företag inom hissar och rulltrappor, och i Sverige även ett av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar.

– Vårt mål är att leverera branschledande och innovativa lösningar som möjliggör den bästa People Flow-upplevelsen i en allt mer urbaniserad värld, säger Juha Mennander, Sverigechef på KONE.

People Flow innebär att människor ska kunna röra sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider inom och mellan byggnader. Företaget har ett stort engagemang i att förstå sina kunders olika behov och att leverera lösningar för säker och effektiv tillgänglighet, som motsvarar både dagens och framtidens krav och utmaningar.

Energieffektivitet och innovation

Kone - NanoSpace
Kone – NanoSpace

Idag står byggnader för 40 procent av världens energiförbrukning varav hissar och rulltrappor står för cirka 2-10 procent av energiförbrukningen i byggnaden.

Att kunna begränsa energiförbrukningen är något vi jobbar och har jobbat väldigt intensivt med, säger Juha Mennander. På bara fem år har lyckats minska energiförbrukningen för våra standardhissar med närmare 70 procent, vilket är en av branschens absolut största reduceringar.

För att kunna jobba vidare med energieffektivisering och framtidens lösningar satsar KONE också mycket på innovation. Detta har också fått stort internationellt erkännande när KONE för fjärde året i rad och som ensamt företag i sin bransch, blivit rankade bland världens 100 mest innovativa företag av affärsmagasinet Forbes.

Även gamla byggnader behöver ny teknik

Den uppskattade livslängden för en hiss är cirka 25 år. Vid denna tid är det därför bra att göra en statusbedömning av hissen för att kunna avgöra vilka åtgärder som måste vidtas. Gamla hissar går ofta sönder, vilket ställer till stora problem för de många människor som idag är helt eller delvis beroende av hiss. Reparationerna kan också bli kostsamma för fastighetsägarna.

När hissen uppnått sin uppskattade livslängd kan det ofta vara mest kostnadseffektivt att byta till en ny, innovativ, säker och energieffektiv hiss, säger Juha Mennander.

En ny hiss kan inte bara höja fastighetens värde utan också öka både attraktiviteten och utnyttjandegraden i fastigheten.

Lösningar för effektivare utnyttjande

Kone - people flow intelligence
People flow intelligence

Hårt belastade fastigheter med stora mängder besökare på kort tid kan lätt få problem med sin tillgänglighet. Att installera fler hissar ökar kostnaderna, men kan också ta onödig yta i anspråk.

– För att hantera dessa typer av problem har vi nyligen lanserat en serie som vi kallar People Flow Intelligence-lösningar, säger Juha Mennander. Dessa lösningar har utformats för att vägleda en byggnads besökare och hyresgäster från huvudentrén till önskad destination på ett effektivt och smidigt sätt, samtidigt som byggnadens säkerhet förbättras.

Lösningarna finns inom fyra områden; passerkontroll, destinationsvägledning, kommunikation av information och övervakningsutrustning. En unik destinationsfunktion är exempelvis den nya mobila applikationen KONE RemoteCall, som ger utvalda användare möjlighet att anropa en hiss i byggnaden från sin smarta telefon. Läs mer eller se video

Smart service och underhåll

När hissen, rulltrappan, port eller de automatiska dörrarna är på plats borgar en god service och ett professionellt underhåll för hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

– För att kunna ge våra kunder den service de behöver har vi baserat på vår över 100 åriga erfarenhet, tagit fram en modulär servicemodell, kallad MBM (Modular Based Maintenance), säger Juha Mennander. Det innebär att servicen utgår från det verkliga behovet på den specifika hissen istället för att det görs ett antal fasta besök per år. Behovet kan variera mycket beroende på driftintensitet, skick och vilken miljö hissen befinner sig i.

Professionellt förebyggande service och underhåll minskar avsevärt fel och driftstopp. Dessutom är en välunderhållen hiss också säkrare och mer energieffektiv.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se