Presenteras av Calectro
Logico2- Koldioxidlarm
Kolsyra används dagligen i vår vardag men problemet är att i höga koncentrationer är gasen rent livsfarlig.

Koldioxidlarm från Göteborg räddar liv världen över

Koldioxid (CO2) är en tung gas som varken luktar eller syns och utan ett larm som varnar vid läckage kan gasen vara rent livsfarlig. Idag har de främsta snabbmatskedjorna och bryggerierna redan tagit sitt ansvar, detta med koldioxidlarm från Göteborg.

Calectro logo

Sedan 1969 har elektronikföretaget Calectro arbetat med sensorer som mäter allt från temperatur och rök till fukt inom fastighetsautomation. Något man också mäter är CO2 och idag har nästintill alla större fastigheter som kontor, skolor och biografer CO2-givare. För Calectro kom sensorer för CO2 att tidigt mynna ut i ett renodlat dotterbolag, Logico2, som idag förser bland annat snabbmatskedjor och bryggerier världen över.

CO2 i vardagen

Logico2 - Koldioxidtankar
I drycker som Coca-Cola och Heineken tillsätter man kolsyra som i sin tur förvaras i stora tankar.

När vi människor andas ut så består dessa gaser till stor del av CO2. Genom att sätta upp CO2-givare i fastigheter som kontorsmiljöer kan man behovsstyra ventilation efter hur många människor det finns i lokalen. På så vis behöver man inte elda för kråkorna, menar Lars Petersson, vd för Calectro, och berättar mer:

– I en vanlig brandsläckare finns en hög koncentration CO2 då avsikten är att kväva elden. I drycker som Coca-Cola och Heineken tillsätter man kolsyra som i sin tur förvaras i stora tankar.

Han fortsätter:

– Kolsyra används dagligen i vår vardag men problemet är att i höga koncentrationer är gasen rent livsfarlig. Det var därför vi utvecklade koldioxidlarm.

Snabbmatskedjor och bryggerier tar sitt ansvar

Logico2 började samarbeta med snabbmatsjätten McDonalds redan 1998 och har sedan dess levererat koldioxidlarm till cirka 30 000 av McDonalds 36 000 restauranger. Idag samarbetar Logico2 med i princip alla stora snabbmatskedjor i USA som KFC, Taco Bell och Burger King, men även på dryckessidan med välkända bryggerier som Coca-Cola och Heineken. Lars berättar mer:

– Allt fler vill installera koldioxidlarm då det handlar om en förebyggande säkerhetsåtgärd på samma sätt som säkerhetsbältet i en bil. Lagar och förordningar skiljer sig däremot från land till land och många gånger är det upp till restaurangerna själva att ta sitt ansvar. Idag är till exempel alla McDonalds i Sverige utrustade med våra larm.

Utbildar personal världen över

Logico2 - Larm för koldioxid
Idag har de främsta snabbmatskedjorna och bryggerierna redan tagit sitt ansvar och installerat koldioxidlarm.

Logico2 är idag globalt etablerat och förser aktörer världen över med sina koldioxidlarm. Lars förklarar att de alltid har personal på plats vid nya samarbeten för att utbilda de lokala installationsbolagen. Stora aktörer som McDonalds kontrakterar underleverantörer för att hantera installation och service, varpå Logico2 hjälper dessa att komma igång.

– I våra ögon är koldioxidlarm en produkt som kan rädda liv. Men det är oerhört viktigt att sensorerna placeras rätt varpå vi utbildar alla lokala installatörer så att de blir certifierade användare. Då koldioxid är tyngre än luft så söker den sig likt vatten alltid till lägsta punkt. Därför ska koldioxidlarmen installeras endast 30 cm från marken för att upptäcka läckage i tidigt skede, avslutar Lars.

logico2.com kan du läsa mer om koldioxid samt ett antal olika applikationsexempel för hur produkterna används. Besök även calectro.se för att läsa mer om företagets övriga sensorer för fastighetsautomation.