Presenteras av Aircoil
Evapco - kyltorn
PMC-E kondensor med arbetsplattform. Foto Evapco

Klimat och behov viktigt vid val av kyltorn

Utvecklingen inom kyltorn går snabbt framåt och ibland kan det vara svårt att orientera sig bland de olika alternativen. Aircoil har koll på marknaden och hjälper kunderna välja det bästa alternativet för just deras behov.

Kyltorn används i allt från nedkylningsprocesser i anrikningsverk, isbanor och kraftverk till luftkonditionering för köpcenter. Det finns en mängd olika våta och torra alternativ på marknaden och de senaste åren har också hybridlösningarna ökad markant, enligt Johan Hermansson som är säljområdesansvarig för kyltorn på Aircoil.

– I takt med klimatförändringarna och att vattenbristen ökar blir det vanligare med hybridlösningar och mer torra lösningar i stora delar av världen. Samtidigt gör de ökande temperaturerna på andra håll att torra lösningar går mot våtare hybrider, berättar Johan.

Evapco - Eco-ATW
Eco-ATW kyltorn utrustat med ett SmartShield vattenbehandlingssystem. Foto Evapco

Behovet som avgör

Det är dock mer än klimatet som avgör vilket kyltorn som passar ens ändamål. Förutom utetemperatur och tillgång till vatten är det också viktigt att beakta sådant som processtyp, tillgängligt utrymme och eventuella ljud- och miljökrav.

– Man bör också titta på vilka underhållsmöjligheter man har. En helt torr anläggning är i princip underhållsfri i jämförelse med exempelvis ett hybridtorn där det är viktigt att hålla koll på vattenkvalitet och att rengöra bassängen, säger Johan.

Johan berättar vidare att en torr anläggning också är till fördel om den är geografiskt placerad långt ifrån den dagliga verksamheten och inte ses över så mycket. Torra kylmedelkylare kan dock ta betydligt större plats än våta- eller hybridalternativ.

– Öppna, evaporativa kyltorn är mest kostnads- och platseffektiva. De ger också mest effekt i förhållande till storlek eftersom de blir kallast, men de kräver konstant vattentillgång. Hybriderna är bra för svenska förhållanden då man kan köra dem torrt under det kalla halvåret och vått övrig tid, förklarar Johan.

Ett brett utbud av alternativ

Aircoil har ett brett utbud av öppna, evaporativa torn, slutna torn, hybridtorn, adiabatiska torrkylare och rena torrkylare. Många av kyltornen har ekoprofil.
– Våra mest populära produkter är Eco ATW-tornen som på många sätt är mest lämpade för den svenska marknaden, men vi har en enormt stor utvecklingsavdelning genom Evapco och de utvecklar ständigt nya lösningar, avslutar Johan.

Som helhetsleverantör erbjuder Aircoil en stor mängd skräddarsydda lösningar som förutom rätt typ av kyltorn också kan inkludera ljuddämpning, uppvärmning vid vinterdrift, underhållsplattformar och vattenbehandling. Läs mer om Aircoils utbud av kyltorn och andra lösningar inom värme, kyla och ventilation på aircoil.se.