Presenteras av KIngspan
Kingspan insulation - isoleringsmaterial
Som leverantör till Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg genomför företaget nu sitt hittills mest omfattande projekt.

Isolerar Sveriges största passivhus

Som världsledande inom högeffektiva isoleringsmaterial har nu Kingspan Insulation med en svenskt etablering tagit ytterligare ett steg på den svenska marknaden. Just nu används företagets produkter för att isolera Rättspsykiatriskt centrum, RPC, Sveriges största passivhus i Trelleborg.

Kingspan logo

Även om produkterna funnits i Sverige även tidigare inleds nu en större satsning på den svenska marknaden. Som leverantör till Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg genomför företaget nu sitt hittills mest omfattande projekt. Magnus Wallin, Norden chef för Kingspan Insulation, berättar mer om arbetet tillsammans med RPC.

– Tack vare vår erfarenhet och kunskap inom just högeffektiva isoleringsmaterial fick vi möjligheten att vara med om att leverera till vad som ska bli Sveriges största passivhus. Med vår isolering kan de bygga ett energieffektivt hus utan att för den skull göra väggarna tjockare, berättar Magnus.

Efterfrågan ökar på energieffektiva byggnader

De senaste åren har efterfrågan på högeffektiva isoleringsmaterial ökat då det byggs och planeras för allt fler energieffektiva hus. Idag kan man med samma tjocklek på isoleringen som tidigare uppnå betydligt bättre isolering, vilket gynnar de som vill minimera en byggnads energiförbrukning.

Kingspan Kooltherm K12 - regelisolering
Kingspan Kooltherm K12

Med Kingspans isoleringsmaterial behöver man ofta inte ändra på några konstruktioner, utan bara byta ut själva materialet. För exempelvis ett träregelhus där man traditionellt sett skulle använt 20 cm mineralull kan man byta till lika mycket Kooltherm och nästan halvera u-värdet.

– Det har hänt oerhört mycket på den fronten de senaste 10 åren. När jag började arbeta med materialen 2008 var det knappt någon som visste vad det var.

Idag vet i stort sett alla i branschen vilka resultat man kan uppnå med högeffektiv isolering, vilket gjort att även stora byggnader som RPC byggs med sådana material, säger Magnus.

Miljöklassade material

Med Kingspans teknik och material är det möjligt att bygga tunnare väggar utan att tumma på kvaliteten på isoleringen. Med både Kooltherm och Therma, en så kallad PIR-isolering, kombinerar Kingspan bra isoleringsvärden med god brandtålighet.

– Det finns en oerhörd potential för den här typen av lösningar, och vi ser bara positivt på utvecklingen av de här materialen. Det handlar inte bara om byggyta, fönsternischer och att minimera väggtjockleken, utan även om möjligheten att minska de volymer som transporteras på vägarna och hanteras på byggarbetsplatserna, säger Magnus avslutande.

Produkterna är med i BastaOnline och värderade enligt både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Kooltherm-sortimentet är även BREEAM-värderat.

www.kingspaninsulation.se kan du läsa mer om Kingspans olika referensprojekt. Där hittar du även mer information om företagets olika isoleringslösningar.