Rockwool REDAir-isolering
REDAir FLEX är ett självbärande fasadisoleringssystem, medan REDAir LINK är en hårdpressad isoleringsskiva av stenull.

Innovativ isolering ger energismarta hus

MaterialMed två av sina senaste produktnyheter, REDAir LINK och REDAir FLEX, erbjuder Rockwool nya möjligheter att bygga energieffektiva hus utan köldbryggor. Ett av de senaste projekten där produkterna används i är byggnationen av ett klimatsmart massivträhus i Fristad.

REDAir FLEX är ett självbärande fasadisoleringssystem, medan REDAir LINK är en hårdpressad isoleringsskiva av stenull som används för att kunna bära upp fönster i fasaden. De båda produkterna är utvecklade tillsammans för att komplettera varandra, och har blivit ett populärt val för de som vill bygga mer energieffektiva hus.

– Just nu används våra isoleringsprodukter vid byggnationen av ett flerbostadshus i massivträ i Fristad utanför Borås. Hållbara material och energieffektivitet var i fokus, vilket gjorde att valet föll på just REDAir FLEX, berättar Magnus Kamstedt, projektledare på Rockwool.

Allt-i-ett-isolering

REDAir FLEX & LINK

Rockwool REDAir Flex

  • minimerar köldbryggor
  • enkel och kostnadseffektiv montering
  • energibesparande
  • stenullen gör produkterna brand- och fuktsäkra
  • passar alla typer av fasader

Med det självbärande och ventilerande fasadisoleringssystemet REDAir FLEX kan man minimera den totala tjockleken på ytterväggen i och med att man inte behöver använda sig av några träreglar. Isoleringen är homogen samtidigt som den skyddar mot brand och fukt eftersom stenullen är ett oorganiskt material.

Ytterligare ett projekt där Rockwools nya isoleringsprodukter har använts är Munspelet, en nybyggd skola i Lund. Även här var kraven höga på energieffektivitet och flexibilitet i konstruktionen. Med isoleringssystemet har man kunnat skapa en byggnad med låg energianvändning och ett bra inomhusklimat.

I kombination med fasadisoleringen användes även REDAir LINK i konstruktionen av Munspelet, som man istället för en traditionell träregel kan fästa fönster i. Med sina värmeisolerande egenskaper minimeras köldbryggor och skapar ett bättre U-värde för hela byggnaden.

Enkel montering

Alternativen till REDAir LINK är att använda sig av någon form av träregel eller stålkonsoler, något som dels leder till sämre värmeisolering men även medför att fönstret ofta måste placeras en bit in i väggen. Använder man sig av den nya infästningsprodukten är isoleringsvärdet hela två till tre gånger bättre än ett trämaterial.

– Med REDAir LINK blir även de arkitektoniska möjligheterna större. På Munspelet har man lyckats skapa en spännande fasad med fönstren långt ut i fasaden, tack vare Rockwools produkter, berättar Magnus Kamstedt.

Rockwool REDAir Link
Rockwool REDAir Link

Utöver de värmeisolerande egenskaperna, fuktskydd och brandskydd är de båda REDAir-produkterna även fördelaktiga om man ser till montaget, då man jobbar med en färdig lösning med få komponenter. REDAir FLEX monteras direkt mot väggstommen, och utanpå isoleringen kan man sedan montera valfritt fasadmaterial.

www.rockwool.se kan du läsa mer om REDAir FLEX och REDAir LINK. På webbsidan hittar du fler referensobjekt som har använt sig Rockwools isoleringsprodukter.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se