iLOQ - Nyckel
Med det digitala låssystemet iLOQ skapas en unik möjlighet att koda och radera nycklar digitalt.

iLOQ — framtidens digitala låssystem

SäkerhetNär man tappar en lägenhetsnyckel måste låset bytas för att bli unikt igen. Problemet är att den tappade nyckeln fortfarande kan användas till ytterdörr, tvättstuga och förråd. Med det digitala låssystemet från iLOQ tillverkar man istället en ny nyckel digitalt och vid första användning spärras den borttappade nyckeln.

2007 lanserades iLOQ digitala låssystem och har sedan dess blivit en riktig succé. I Sverige lanseras systemet 2010 med stor framgång då större aktörer som fastighetsägare, kommuner och sjukhus inte längre behöver oroa sig för borttappade nycklar.

– Man behöver aldrig lägga om eller byta en cylinder med iLOQ, man behöver bara använda sin nya nyckel för att få den gamla ur systemet, berättar Mårten Persson, VD iLOQ Sverige.

Digital hantering med central dosa

iLOQ - Låssystem
Systemet bygger på elektronik där en tom iLOQ-nyckel programmeras centralt via ett administrativt system.

Med det digitala låssystemet skapas en unik möjlighet att koda och radera nycklar digitalt. Systemet bygger på elektronik där en tom iLOQ-nyckel programmeras centralt via ett administrativt system. Varje nyckel blir unik och varje användare tilldelas behörighet till de lås som nyckeln ska fungera i.

– Det digitala låssystemet möjliggör att hela fastighetsbestånd kan skötas med en och samma programmeringsdosa. De olika användarna blir tilldelade access till exempelvis ytterdörr, garage och tvättstuga, med en och samma nyckel till alla dörrar, berättar Mårten.

Enkelt att installera

iLOQ har idag ett stort nätverk på cirka 150 samarbetspartners över hela Sverige som säljer, installerar och supporterar företagets kunder med iLOQ-systemet. Jämfört med ett traditionellt passersystem använder iLOQ varken ström eller batterier, vilket gör hela systemet betydligt enklare att installera. Det blir även desto mer kostnadseffektivt för iLOQs kunder.

– Till skillnad från ett mekaniskt lås är rättigheterna i nyckeln digitalt programmerade, för att läsa rättigheterna använder iLOQ rörelseenergin från att man för in nyckeln i låset. Låset kommunicerar via nyckeln vilket också är anledningen till att en gammal nyckel spärras när en ny läses. Slutanvändaren märker ingen skillnad på om det är iLOQ eller ett mekaniskt lås de använder då systemet passar i en vanlig låscylinder, förklarar Mårten.

Lönsamt system för fastighetsägare

iLOQ - SBSC
Godkänd enligt SSF 3522 Klass 4.

De första låsen av iLOQs digitala system installerades 2007 och idag har företaget över 350 000 cylindrar installerade. Mårten berättar att iLOQ lösning passar för både små och stora installationer.

Ju fler nycklar som är i omlopp och kan tappas bort, ju mer lönsamt blir vårt system. Just därför är vår största kundkrets bl.a. kommuner, sjukhus och fastighetsägare, avslutar Mårten.

www.iloq.se kan du läsa mer om framtidens digitala låssystem iLOQ.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se