Presenteras av Kingspan Insulation
Kingspan - Akademiska sjukhuset
Nya J-huset vid Akademiska sjukhuset Foto: Kingspan

Högeffektiv isolering möter sjukhusens säkerhets- och miljökrav

Den världsledande tillverkaren av högeffektiva isoleringsmaterial, Kingspan Insulation, fortsätter att expandera på den svenska marknaden. Idag utmärker de sig allt tydligare som leverantör av isolering till vårdinrättningar och nu används företagets produkter för isolering av det nya J-huset för Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kingspan logo

Vid byggande av sjukhus ställs höga krav på säkerheten av den isolering som används. Genom ett grundligt arbete med att säkerställa egenskaperna hos sin högeffektiva isolering, har Kingspan blivit ett naturligt val vid byggandet av energieffektiva vårdlokaler. För nya J-huset för Framtidens Akademiska i Uppsala, en 60 000 kvm stor vård- och behandlingsbyggnad, isolerar de nu tak och väggar.

– Vi blev tidigt en del av processen och har arbetat nära både konstruktörer och beställare, berättar Magnus Wallin, Skandinavienchef för Kingspan.

Trygghet som utgångspunkt

Kingspan Kooltherm
Kingspan Kooltherm. Foto: Kingspan

Det är med produkterna Kooltherm och Therma som Kingspan Insulation de senaste åren har etablerat sig som ledande tillverkare av framtidens isoleringsmaterial. Genom att tillverka tunnare isolering men med bibehållen effektivitet har de kunnat hävda en ny och betydelsefull plats på marknaden. Vägen till att få branschen att ta till sig nyheterna innebar dock ett gediget arbete med att testa och bevisa produkternas egenskaper.

– Det sägs ofta att byggbranchen är konservativ och ogillar förändring, men kan man bara bevisa att man har en trygg produkt så är det många som är villiga att tänka nytt. Vi har lagt stora resurser på genomföra tester för att bevisa att vi håller de höga säkerhetskrav som ställs i Sverige för brand och fukt, säger Magnus.

Bra val för sjukhus

Genom en rad tester har Kingspan intygat att deras produkter klarar kraven hos det hårda svenska regelverket för brandsäkerhet. Väggisoleringen Kooltherm kunde exempelvis konstateras hålla brandkraven redan innan den var klädd. Det gick även visa på mycket goda egenskaper att hantera fukt och minimera risk för bakteriell påväxt.

Kingspan Therma
Kingspan Therma. Foto: Kingspan

Möjligheten att kunna uppvisa att man möter dessa krav, i kombination med den högeffektiva isoleringen, gjorde att det snabbt blev naturligt att överväga Kingspans produkter vid byggande av sjukhus. Detta var även fallet inför det planerade byggandet utav J-huset i Uppsala.

– Fukt och brandsäkerhet är otroligt viktiga parameter när man bygger sjukhusbyggnader och idag vill vi även bygga miljövänligt. Vi gör det enkelt att bygga brand- och fuktsäkert på ett energieffektivt sätt, säger Magnus avslutande.

Produkterna är med i BastaOnline och värderade enligt både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Kooltherm-sortimentet är även BREEAM-värderat. På www.kingspaninsulation.se kan du läsa mer om Kingspans olika referensprojekt. Där hittar du även mer information om företagets olika isoleringslösningar.