Presenteras av Kingspan Insulation
Kingspan - K15C fasadisolering
Foto: Kingspan Insulation

Högeffektiv fasadisolering kombinerar det bästa av två världar

Kingspan Insulation uppdaterar sina populära Kooltherm-produkter med en ny version av K15C för ventilerade fasader. Isoleringen erbjuder goda brandegenskaper, låga lambda-värden, och kan gjutas in i betong såväl som monteras upp i efterhand.

Kingspan logo

K15C Fasadisolering är en vidareutveckling av K15C för skalmur och kommer att användas för isolering av alla typer av byggnader som bostäder, kontorsbyggnader och hotell med skalmursvägg, träpanel eller ventilerad fasad. Den nya isoleringen fungerar både i prefabgjutna betongelement och på platstillverkade väggar.

– Kunderna efterfrågar möjligheten att både kunna gjuta in samma isolering direkt i fabriken och montera den på plats ute på bygget. Därför har vi filat på den här nya versionen i knappt två år. Den lanseras i juni 2019 och förväntas fortsätta öka användandet av Kooltherm som fasadisolering, berättar David Albinsson, teknisk supportansvarig för Kingspan Insulation i Sverige.

Hybrid mellan K3 och gamla K15C

Skillnaden mellan gamla K15C och den nya isoleringen ligger i ytskikten. Medan K15C Skalmursisolering har en reflekterande aluminiumyta på båda sidorna har K15C Fasadisolering en aluminiumyta på utsidan och en glasfiberyta lik den på Kooltherm K3 på insidan. Glasfiberytan gör att isoleringen kan gjutas in i betong.

– Det nya materialet är alltså en hybrid mellan K3 och gamla K15C. Det vi har gjort är att uppgradera glasfiberytskiktet så att isoleringen även kan monteras mekaniskt. Tidigare har man behövt lagerhålla K3 för ingjutning och K15C för kompletteringar, men nu behöver man bara köpa in en version. Det gör det enklare att hålla koll på lagersaldot, förklarar David.

Kingspan - David Albinsson
David Albinsson

Brandklassad och testad högeffektiv isolering

K15C Fasadisolering är liksom övriga Kooltherm-produkter en högeffektiv isolering med ett Lambdavärde på från 0,020 W/mK. Det innebär att man behöver endast 200 millimeter för att få samma isoleringsvärde som med 370 millimeter traditionell isolering. På det viset får man mer utrymme inne i byggnaden då väggarna inte behöver bli lika tjocka.

– Det är dessutom ett lufttätt, men diffusionsöppet material, vilket innebär att det inte stänger in byggfukten utan låter den torka ut. Det gör att man får en effektiv uttorkningsprocess vid byggnation. Utöver det har materialet goda brandegenskaper och tål höga temperaturer och det kommer aldrig droppa eller smälta, avslutar David.

Materialet är bedömt enligt Sunda Hus och Byggvarubedömningen samt registrerat enligt Basta. K15 C uppfyller även SP Fire 105 redan i oklätt tillstånd och är även testat bakom en brandklassad ventilerad träfasad med goda resultat. På kingspaninsulation.se finns mer information om nya K15C Fasadisolering och även om övriga Koolthermprodukter.