Presenteras av Landy Vent
Landy DWKL
Skorstenen Landy DWKL Foto: Landy Vent

Hjälper privatpersoner och industrier att elda säkert

Landy Vent har funnits i Sverige sedan 70-talet och specialiserat sig på skorstenar i alla dess former. Idag erbjuder företaget moderna, certifierade skorstenssystem för allt från villor och flerbostäder till industriella anläggningar.

Landy Vent logo

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för en effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Landy Vent arbetar med skorstenar ifrån dimensioner på 100 upp till 2 000 millimeter och utöver sitt breda sortiment, utbildar skorstensspecialisten även sina återförsäljare och entreprenörer i service och underhåll.

Landy Facil
Landy Facil Foto: Landy Vent

Anpassar skorsten efter kamin

Landy Vents huvudverksamhet är skorstenar för kaminer och när en slutkonsument har ett behov så kontaktar återförsäljaren Landy Vent för förslag på lösning. Vid valet av skorsten tar Landy Vent hänsyn till typ av eldstad, bränsletyp, skorstenslängd och kanaldimension, där olika förutsättningar gäller för exempelvis eldning med ved, pellets och spannmål.

– Skorstenar för kaminer i vanliga hushåll är vårt bread and butter och dimensionerna på dessa brukar ligga på150-200 millimeter, förklarar Stefan Sjöstrand, export- och produktutvecklingsansvarig på Landy Vent.

Viktig biprodukt för industrin

På industrisidan bygger Landy Vent mycket skorstenar till bagerier, evakuering av gasformiga ämnen och reservkraftverk på exempelvis sjukhus. Här är ofta skorstenen en biprodukt i sammanhanget, men en viktig sådan, menar Stefan:

– Alla känner inte till att skorstenen är viktig i detta sammanhang men skulle ett sjukhus få ett strömavbrott så måste maskinerna fortfarande kunna drivas. Dessa skorstenar är i betydligt större dimensioner och här tar vi fram en lösning anpassad för situationen.

Utbildar installatörer i service och underhåll

Eftersom att Landy Vent inte står för själva installationen av sina skorstenar är det avgörande att utbilda de entreprenörer och återförsäljare som tillhandahåller denna service. Via samarbeten med skolor förser skorstensexperten idag sina återförsäljare med ett antal kurser varje år och sammantaget har man idag utbildat 400-500 entreprenörer.

– Vi vill att våra återförsäljare ska ha god kunskap om de produkter som vi tillhandahåller till slutkonsument. Vår erfarenhet och kompetens står därför till deras förfogande och på så vis kan vi tillsammans hitta optimala lösningar beträffande både säkerhet och funktion, avslutar Stefan.

Idag verkar Landy Vent främst i Skandinavien med ett dotterbolag i Norge och agenter i Finland. För att läsa mer om Landy Vents breda skorstenssortiment, besök landyvent.se.