Presenteras av Hydroware
Från vänster: Kjell Johansson, Hydroware, Simon Lagnelöv, MSW, Gert Strandh, HSB, Agne Johansson, vicevärd Brf.

Hjälper förvaltare att förnya hissar med modulära system

Låsta system har under de senaste 20 åren blivit norm för hissbranschen vilket kostar förvaltare stora summor och förbrukar mycket material. Det vill svenska Hydroware råda bot på med deras lösningar för modernisering av hissar med modulära system.

Hydroware - Logo

Enligt Boverket finns det idag ca 130 000 hissar och uppemot hälften av dessa är över 25 år. Det innebär att många förvaltare och bostadsrättsföreningar står inför stora investeringar och det kommer även få stor miljöpåverkan om man inte tar vara på hissens baskomponenter.

Anpassa mot nya delar

Fram till mitten på 1990-talet byggdes de flesta hissystem med överdimensionerade och robusta komponenter som håller långt efter att slitagedelar och elektronik behöver bytas ut. Men under de senaste 20 åren har allt fler hisstillverkare börjat arbeta med låsta system och byter hellre ut hela hissen.

– Hissar är ett skräckexempel på hur utvecklingen har gått mot helt låsta system. Det gör att man idag ofta slänger fullt fungerande delar och material samt att kostnaderna ökar för förvaltare. Hissen har ingen livslängd i sig utan det är delar och teknik som behöver bytas, säger Kjell Johansson, vd på Hydroware.

Den här trenden vill Hydroware vända. Med ett fokus på modulära system hjälper de förvaltare att modernisera äldre hissar genom att byta ut all elektronik, slitagedelar, driv- och styrsystem samt inredning. Grundkomponenter som hisskorg, gejder, bärram och dörrkarmar håller under lång tid och behålls vilket sparar både pengar och material.

Likvärdig prestanda till halva priset

Hydroware - Kjell - Johansson
Kjell Johansson, vd på Hydroware

Ett normalt hissbyte i ett flerbostadshus kostar till exempel kring en miljon kronor medan en uppdatering av det befintliga systemet ofta mer än halverar investeringen. Detta samtidigt som hissen får prestanda, funktionalitet och energiförbrukning som en ny.

För att få fler förvaltare och bostadsrättsföreningar att se möjligheterna med modulära hissystem har företaget nyligen inlett ett utbildningsprojekt där man utbildat tekniker på HSB Sydost. Resultatet har på kort tid blivit ett flertal lyckade projekt där föreningar både kunnat spara pengar och gynnat miljön.

Vill man som förvaltare eller bostadsrättsförening veta mer om modulära hissystem kan man besöka www.hydroware.se. Här finns mer information om hisslösningar som kan användas vid både modernisering av äldre hissar och installation av hissar vid nyproduktion.