Ubab - Betong
UBAB bygger huvudsakligen flerbostadshus men tillverkar och uppför även stommarna till P-hus, hotell och affärsbyggnader samt hallar.

Hållbart! Vad är det?

MaterialNär UBAB, Ulricehamns Betong AB talar om hållbart är det ur tre aspekter; dels betongens egenskaper som ger robusta, långlivade byggnader, dels att bygga ett hållbart samhälle med energieffektiva byggnader, och till sist att de vill skapa långsiktiga och levande relationer.

Familjeägda UBAB har effektiviserat byggprocessen med prefabricerade betongelement och är idag en av landets ledande producenter av betongelement. ”Ett Hållbart Byggsystem” är benämningen på UBABs metod för att skapa säkra, miljövänliga och lönsamma byggprojekt.

Strax utanför Ulricehamn i Västra Götaland finns UBABs fabrik som sysselsätter 260 personer med att konstruera och producera betongelement till huvudsakligen södra och mellersta Sverige. Bland kunderna återfinns de flesta av Sveriges största byggentreprenörföretag och även många små och medelstora byggföretag.

Byggsystemet i sex steg för hållbara relationer

UBAB erbjuder sina kunder ett långtgående ansvar och ett unikt system i sex steg med inledande förprojektering, därefter genom projektering, produktion, logistik, montage av betongstommen och slutligen ett efterföljande erfarenhetsmöte där man dokumenterar lärdomar som kan förbereda för ett ännu effektivare samarbete.

Snabbt färdigställda med lång livslängd

Ubab - Husbygge
Det går snabbt att bygga med UBABs system.

Det går snabbt att bygga med UBABs system. Det är ordning och reda på arbetsplatsen och byggnaden kan snabbt komma i bruk. Stommen för ett punkthus monteras ofta med hastigheten två våningar i veckan. De som vill ha det riktigt effektivt börjar med UBABs prefabricerade hissgropar och väljer sedan färdigmålade fasader och fabriksmonterade fönster.

Lägger man till att elementens uttorkning till stor del skett redan på fabrik så förstår man att det kan gå riktigt snabbt att färdigställa huset. Att byggnaden är i betong borgar sedan för lång livslängd och låga underhållskostnader.

Energieffektiva bostäder

UBAB bygger huvudsakligen flerbostadshus men tillverkar och uppför även stommarna till P-hus, hotell och affärsbyggnader samt hallar. Systemet passar mycket bra för uppförandet av passivhus och lågenergihus. Skalet blir tätt, bestående tätt, vilket är viktigt för att kunna kontrollera energiåtervinning av ventilationen. Detta utan att man får risk för fukt eller mögel eftersom materialet är helt oorganiskt och inte kan ruttna eller mögla.

Ytterväggarna kan enkelt dimensioneras med isoleringens tjocklek till önskad prestanda. Stommen lagrar energi vilket ger ett jämnt och skönt inomhusklimat samtidigt med lägre energiförbrukning än lättare byggnader med motsvarande isolering. Den tunga stommen borgar också för god ljudisolering vilket är en värdefull miljöfaktor. Att betongen sedan är gjord av inhemskt material och är det mest brandsäkra byggnadsmaterialet bidrar ytterligare till att ägare och brukare kan sova gott.

www.ubab.com kan du läsa mer om fördelarna med UBABs prefabricerade byggelement.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se