Victoria Tower & Nya Karolinska brandsäkras av Hagab
Brandsäkerhetsaktören Hagab har varit med och brandsäkrat två prestigefyllda projekt, Victoria Tower och Nya Karolinska.

Hagab bidrog med hög brandsäkerhet

SäkerhetVictoria Tower och Nya Karolinska utanför Stockholm är två byggprojekt som präglats av nya idéer och storskalighet. Brandsäkerhetsaktören Hagab har med sin spetskompetens varit inblandad i projekten.

Det satsas stort på hög brandsäkerhet vid nybyggnationer runt om i landet. Två projekt som lagt extra vikt på brandsäkerheten är hotellet Victoria Tower i Kista och sjukhuset Nya Karolinska i Solna. Hans Norlinder, säljansvarig på Hagab, berättar varför projekten sticker ut från mängden och hur man med smarta lösningar förhindrar att bränder och farlig brandgas sprider sig.

Unikt hotell ur säkerhetssynpunkt

Victoria Towers slog upp sina dörrar 2011 och är med sina 120 meter Nordeuropas högsta hotell. Men det glastäckta hotellet är även unikt ur brandsäkerhetssynpunkt. I stället för en brandsäkring med celler uppdelade i sidled har man valt att dela in brandsektioner på höjden.

Hagab RETS Victoria Tower
Tryckhållningsspjället RETS på Victoria Tower

– Om det skulle börja brinna i en av sektionerna så kommer elden inte kunna nå de andra delarna innan utrymningen har genomförts, vilket är viktigt då byggnaden är väldigt hög. I kombination med detta använder man sig av hissar som primär evakuering. Hissarna är speciellt skyddade i brandsäkra hisschakt och med brandsäker strömförsörjning, berättar Hans.

För att förhindra en spridning av giftig brandgas har Hagabs backströmningsskydd av typen BASIC installerats i samtliga hotellrum.

Dessa komponenter gör att brandgasen inte sprids vidare i ventilationssystemet. I kombination med detta har man installerat tryckhållningsspjället RETS för att förhindra att brandgaser kommer ut i trapphuset om det skulle brinna i en korridor.

– En annan intressant utmaning var design och tillverkning av de integrerade fasadgallren. En viktig arkitektonisk detalj för den spektakulära glasfasaden samtidigt som dom är avgörande för ventilationens funktion, säger Hans.

Gigantiskt byggprojekt

Ett projekt som inte är färdigt än är sjukhuset Nya Karolinska i Solna där första spadtaget togs 2010. Sjukhuset beräknas vara klart 2018 och kommer präglas av högteknologiska lösningar. Med över 330 000 kvadratmeter golvarea är detta ett av de största projekten i såväl svensk historia, som för Hagab.

Hagabs backströmningsskydd Basic på Nya Karolinska
Backströmningsskyddet Basic på Nya Karolinska

Själva ventilationssystemet är i sig inte så märkvärdigt utan det är storleken som gör det till ett komplext projekt. Totalt kommer Nya Karolinska ha 6 huskroppar, 14 våningar och över 800 vårdplatser.

Till följd av den höga utnyttjandegraden av byggnaden är installationsutrymmena ovanför innertaken begränsade. Detta är en bidragande orsak till att konsulten valde en lösning med Basic backströmningsskydd, som är minimalt platskrävande och har en dokumenterad hög säkerhetsnivå.

– I ett sjukhus med sängliggande patienter är det på grund av utrymningssvårigheterna extra viktigt att i tid stoppa de giftiga brandgaserna. Behovet av större dimensioner på Basic än vi tidigare kunnat erbjuda har i detta projekt resulterat i framtagning av tre nya storlekar: 200, 250 och 315, berättar Hans och avslutar:


– Ventilationsentreprenören Bravida Sveriga AB har ibland haft uppemot 50 montörer och 13 tjänstemän vid Nya Karolinska vilket i branschen får anses vara ett gigantiskt byggprojekt.

Gå in på www.hagabindustri.se om du vill veta mer om Victoria Tower, Nya Karolinska eller Hagabs produkter såsom backströmningsskyddet BASIC eller tryckhållningsspället RETS.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se