Presenteras av Grundels
Grundels - isolerruta
Foto: Grundels Fönstersystem

Gör 2-glasfönster till 3-glas med smart isolerruta

Stora energibesparingar, ingen fasadpåverkan och en installationsprocess som stör ungefär lika mycket som en fönsterputsning. Grundels isolerruta kan göra 2-glasfönster till 3-glas på en halvtimme.

Grundels Fönstersystem jobbar för ett hållbart byggande där gamla fönster som är i bra skick bevaras och förbättras med tilläggskivor av isolerglas istället för att bytas och slängas bort. Kostnaden att sätta in isolerglas blir ungefär en fjärdedel av vad ett fönsterbyte skulle kosta och betalar sig betydligt snabbare.

– Våra kunder använder vår isolerruta som en del i sitt energisparprogram. Det blir mellan 17-20 procents sänkning av uppvärmningskostnaderna och oftast med en pay-off inom 10 år, vilket är unikt. Några av våra största kunder är Vasakronan och Akademiska Hus, berättar Daniel Bengtsson, försäljnings- och marknadschef på Grundels.

Varmare hus och bra miljöval

Isolerglas minskar inte bara uppvärmningskostnaderna utan skapar ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna då det blir mindre drag längs golven och lägre bullernivå. Det är även ett bra alternativ för fastighetsägare som vill förbättra sin miljöprofil.

– Energi och miljö är något vi brinner för. Vi hjälper våra kunder att spara energi och vi gör det på ett väldigt bra och miljömässigt sätt. Man behöver inte byta fönster, man kan göra en energibesparing på ett annat sätt, förklarar Daniel.

Störningsfri installation

Att montera isolerrutor kräver inte några byggnadsställningar utanpå fasaden och påverkar därför inte utemiljön. Installationen sker på fönstrets insida; hela processen är väldigt smidig och går på mellan 30-40 minuter per fönster.

– Man ska inte tänka fönsterbyte, då kommer det ju snickare med maskiner. Vår installation låter nästan ingenting och det blir ingen smuts efter våra montörer. Själva montaget påverkar otroligt lite. Man kan jämföra det med fönsterputsning, säger Daniel.

För alla fastigheter

Installationsprocessen är lika enkel oavsett om det gäller en modern fastighet som den nya polishögskolan i Huddinge där Grundels har monterat isoler- och säkerhetsglas eller ett K-märkt hus som Skeppsbron 38 i Stockholm som försetts med isolerglas. På K-märkta byggnader får man inte förändra fasadens utseende, vilket gör isolerrutan extra lämplig.

– Vi kan jobba med alla K-märkta byggnader eftersom det inte syns något utifrån och på alla typer av fönster egentligen, runda, välvda och så vidare. Vi är unika på det här och det finns ett jättebehov, säger Daniel.

I den moderna fastigheten hade man ett relativt bra energivärde, men precis som i de flesta hus fanns det fortfarande utrymme att förbättra energiprestandan och skapa ett bättre inomhusklimat. Läs mer om möjligheterna med isolerglas för en varmare fastighet och sänkta energikostnader på grundels.se/isolerglas. Här nedan man hur processen går till.