Presenteras av Kingspan Insulation
Brandbild - Kingspan
Den populära PIR-isoleringen Therma har brandtestats med gott resultat. Foto: Kingspan Insulation

God brandsäkerhet med PIR-isolering enligt ny rapport

Enligt ett brandtekniskt utlåtande för PIR-isoleringen Therma uppfyller materialet funktionskraven för utökad brandklassning. Rapporten visar bland annat att materialet självslocknar och därmed ger en låg risk för brandspridning i konstruktionen.

Kingspan - Logotyp

Therma är ett tunt, lätt och högisolerande material från Kingspan Insulation som även har hög tryckhållfasthet. Materialet har brandklassen E när det testas enligt EN 13501–1 (B-s2,d0 i konstruktion enligt EN 15715:2009), men uppfyller med rätt utförande och förutsätttningar även funktionskraven för BBR 5:521 och 5:62 på platta och låglutande tak, enligt rapport från Bengt Dahlgren Brand & Risk.

– Vi visste redan att Therma var väldigt brandtåligt. Nu har vi det svart på vitt från en oberoende källa. På det viset kan våra kunder känna sig ännu tryggare med att våra material håller det vi lovar, säger David Albinsson, teknisk supportansvarig för Kingspan Insulation i Sverige och Norge.

Trögpåverkat med låg spridningsrisk

Takbild - Kingspan
Isoleringen minskar risken för att branden ska spridas via taket. Foto: Kingspan Insulation

Rapporten upprättades 2018 och baseras bland annat på tester utförda av Danish Fire Institute och SP Fire Research. Danish Fire Institute utförde en provning med 30 minuter brandpåverkan i sluten testugn på uppställningen TRP-plåt, ett lager Therma, ångspärr, två skarvade lager Therma samt två lager taktäckning.

– Ett viktigt resultat från det första testet visar på att materialet förkolnar långsamt. Efter testet hade enbart halva understa lagret Therma samt i viss mån skarven till andra lagret förkolnat och det översta lagret inte påverkats alls, berättar David.

Två andra tester utförda av SP Fire Research visade också på att brandspridningen i materialet sker mycket långsamt. Testerna innebar att 60 liter heptan sattes i brand under taket, som i det ena testfallet hade två genomborrade hål och saknade taktäckning.

– Ett sista test med ett tunnare lager isolering bekräftade att även om isoleringen kan börja brinna när den är direkt ovanför brandhärden får elden väldigt svårt att sprida sig. När den yttre brandpåverkan försvinner självslocknar dessutom isoleringen, berättar David vidare.

Produktbild Therma - Kingspan
Therma deformeras inte på ett farligt sätt vid brand. Foto Kingspan Insulation

Fungerar i verkligheten

Resultaten från testerna stämmer med den analys som Efectis Nederlands gjort efter en industribrand i Nederländerna där ett stort lager med europallar stod i brand. Lågorna räckte till byggnaden på andra sidan vägen som var isolerad med Therma. En långsam förkolning av den påverkade delen av taket skedde, men branden kunde inte sprida sig längre.

Av tester och analys framkommer också att Therma inte deformeras på ett farligt sätt under brand och inte heller ger upphov till brinnande droppar. Läs hela rapporten på Kingspans webbsida, där finns också mer information om Therma-serien.