Presenteras av Aircoil
ThermoGuard förhindrar att värmebatterier fryser sönder. Foto Aircoil

Frysskadesäkert batteri kan förhindra vattenskador för miljoner

Värmebatterier som frusit sönder och sprungit läck kostar svenska fastighetsägare miljontals kronor varje år. Men i de flesta fall går problemen att förhindra med hjälp av ett frysskadesäkert batteri, ett batteri med ThermoGuard.

Direkt efter helgerna börjar samtalen komma in till värme- och kylexperten Aircoil, samma varje år, om iskalla lokaler och fläktrum fyllda med vatten upp till fotknölarna. Detaljerna varierar, men problematiken är densamma – ett eller flera värmebatterier har frusit sönder och sprungit läck.

– Folk tror inte att det är ett problem, att det är bättre styrsystem idag, men det är lika många telefonsamtal och meddelanden om haverier under vinterhalvåret nu som det varit sedan 70-talet, berättar Jan-Erik Mossberg på Aircoil.

Fryser, men fryser inte sönder

Anledningen till att fler vattenläckor och värmeproblem anmäls just efter helgerna är bristen på översyn i tider med många röda dagar. Det räcker med ett strömavbrott eller en trasig cirkulationspump som inte upptäcks i tid för att vattnet i ett värmebatteri ska frysa till is.

Aircoil - ThermoGuard
De flesta värmebatterier går att tillverka med ThermoGuard. Foto Aircoil

– När isen expanderar skapas ett övertryck i krökarna på batteriet där det sista flytande vattnet har samlats och de sprängs. Det riktiga problemet kommer dock när batteriet tinar upp igen och resten av vattnet börjar forsa ut. Ett batteri kanske innehåller 10 liter, men ett helt system kan innehålla 100 liter vatten, förklarar Jan-Erik.

Aircoils lösning på problemet är frysskadeskyddet ThermoGuard. Det består i huvudsak av en vattenavledare som gör att batteriet inte sprängs när isen expanderar. Batteriet fryser fortfarande, men det fryser inte sönder och när det har tinat kan det användas som vanligt.

– Det som är så unikt med ThermoGuard är att det är helt mekaniskt och jobbar med naturlagarna, inte mot dem. Därmed fungerar det även om alla andra system går sönder och är den absolut säkraste lösningen på marknaden, säger Jan-Erik.

Ökad efterfrågan

Aircoil utvecklade ThermoGuard tillsammans med Anders Västergren på Luleå Tekniska Universitet i slutet av 80-talet. På 90-talet skrevs det in i många upphandlingar, men fick sedan stå tillbaka för diverse besparingskrav. Idag har det dock åter blivit populärt.

En stor anledning till det är Boverkets ”fläkt i drift”-bestämmelser. De ökar risken för att batterier ska frysa sönder under brandtester. Eftersom alla typer av vätskebatterier kan tillverkas med ThermoGuard är det en bra lösning på problematiken. Batterierna är dessutom lika enkla att montera och underhålla som vanligt. Läs mer på Aircoils webbsida.