Presenteras av REAL Anno 1991
Real fastighetssystem - feature
Illustration: REAL Anno 1991

Förenklar förvaltning med webbaserat fastighetssystem

Inga fler resor till kontoret under obekväma tider för att skriva ut kontrakt eller avisera hyror. REALs mobila lösning erbjuder full tillgänglighet till hela fastighetssystemet oavsett var man befinner sig, för en enkel och effektiv förvaltning i alla led.

Real logo

Världen blir mer digital och allt ska gå lite snabbare. Samtidigt är det inte alltid lägligt att åka in till kontoret för att hantera vare sig ekonomi eller felanmälningar mellan möten och faktiskt underhållsarbete. Kanske är man inte ens i samma land. Det mobila fastighetssystemet REAL gör att både ägare, administratörer och fastighetsskötare kan vara just det – mobila.

– Vårt fastighetssystem har funnits sedan 1991 och 2008 valde vi att gå över till en helt webb- och molnbaserad modell. Vi ville ge våra kunder bättre service och möjligheter att jobba mer flexibelt, berättar Björn Reimers, vd på REAL Anno 1991.

Real molnet
Illustration: REAL Anno 1991

Helt webbaserat fastighetssystem

REALs fastighetssystem är egenutvecklat, modulbaserat och helt webbaserat. I grunden är det ett verktyg för hantering av hyresavisering som kan byggas ut med moduler för att skapa en komplett lösning för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Det är GDPR-anpassat, uppdateras automatiskt och finns delvis tillgängligt även på surfplatta och mobiltelefon.

– Med ett webbaserat system får man förutsättningarna att jobba lite smartare, lite enklare, man kan logga in där man är och samverka i olika sammanhang. Man kan sköta vissa saker själv och dela ut behörigheter till andra. Allt hanteras i molnet, säger Björn.

Mobil ekonomihantering

Oavsett om man hanterar ekonomin själv eller lägger ut det på konsult skapar REAL de rätta förutsättningarna. Systemet är kompatibelt med olika ekonomisystem och har automatisk koppling mot Fortnox och Visma eEkonomi för bokföring. Hyresavier eller avgifter skickas ut på ett enkelt vis och det går också att justera hyror, hantera kontrakt samt in- och utflyttning.

– Är man ute och träffar kunder eller hyresgäster kan man ha med sig en läsplatta eller mobiltelefon och plocka upp systemet. Vi har kunder som aviserar sina hyror från Thailand och Kanarieöarna. Vårt mobila fastighetssystem skapar möjligheter att inte alltid vara på kontoret men samtidigt ha full tillgänglighet, säger Björn.

Effektiv teknisk förvaltning

Systemet underlättar även för fastighetsskötare som enkelt kan hantera felanmälningar samt planera och följa upp besiktningar. Det går också att utföra besiktningarna mobilt och allt sparas direkt till molnet.

Ett effektivare underhåll ger nöjdare hyresgäster och medlemmar, med systemet kan de göra felanmälningar och följa upp sina ärenden online via REALs kundportal.

Det finns många fler fördelar med REALs mobila fastighetssystem. Testa gratis i en månad för att se hur det ger smidigare fastighetsförvaltning och nöjdare kunder. Läs mer på www.real.se.