Presenteras av Fläkt Woods
Fläkt Woods - Ventilation - Äldre fastigheter
Fläkt Woods erbjuder idag en rad smarta produkter för ventilation i äldre fastigheter.

Förbättrad ventilation i äldre hus kan spara miljoner

Det diskuteras mycket om energieffektiv ventilation i nya fastigheter men det som ofta glöms i debatten är ventilationen i befintligt bestånd. Det menar Anders Collberg, försäljningschef på Fläkt Woods och säger att skapandet av energieffektiva system i äldre fastigheter är minst lika viktigt.

Fläkt Woods logo

Den stora utmaningen ligger i att renovera ”miljonprogrammet” och de lägenheter som byggdes på 50-60-talet. I många fall består ventilationen här av ett frånluftssystem (en fläkt på taket) som driver ut all uppvärmd luft rakt ut i det fria utan att den återvinns över huvud taget. Här finns stora summor att spara, förklarar Anders, för såväl fastighetsägare som samhällsekonomiskt.

Fläkt - Woods - eQ Prime
Fläkt Woods Recuterm kan återvinna så mycket som 85 procent av den uppvärmda luften.

En samhällsekonomisk fördel

Sveriges Riksdag har som målsättningen att minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Och med smarta ventilationslösningar kan samhället uppnå en stor ekonomisk fördel.

För varje kilowatt vi sparar eller återvinner desto mindre kraftvärme behövs. Här kommer smarta ”plug & play”-ventilationsaggregat som exempelvis Fläkt Woods Recuterm från eQ-Prime-serien in i bilden, som med sin konstruktion kan återvinna så mycket som 85 procent av den uppvärmda luften.

– Är det kallt ute, som det ofta är i Sverige, behöver fastigheterna värmas upp och då går det åt mycket el. Har vi då en möjlighet att spara uppvärmningsenergi så är det en stor samhällsekonomisk fördel, säger Anders.

Nordens kalla klimat ställer höga krav

Effekten av vårt nordiska klimat innebär ofta isbildning i luftbehandlingsaggregaten. För att motverka detta har Fläkt Woods tagit fram ett avancerat påfrysningsskydd i våra motströmsvärmeväxlare till eQ-serien som både sparar energi och ser till att påfrysningen i växlaren uteblir. Ett unikt system i branschen, förklarar Anders:

– Påfrysningsrisken är en känd faktor och sättet man detekterar isen i växlaren skiljer sig åt. Genom att mäta fukt och temperatur istället för fukt och tryck, tillåter vi ingen isbildning i växlaren. Vi insåg tidigt att detta var en energisparande lösning som vi lyckades utveckla tack vare den breda erfarenhet vi besitter inom företaget.

Utrymmesproblematik i äldre fastigheter

Fastigheter som är utformade med frånluftsteknik har oftast inte stora fina fläktrum och kulvertar som kan inhysa nya energieffektiva ventilationsaggregat. Då gäller det att bli kreativ ”and think outside the box” säger Anders. Där ligger Fläkt Woods i framkant med produkter som på ett smart sätt gör att ventilationsaggregatet kan delas upp i huskroppen för att lösa utrymmesproblematik.

Som fastighetsägare har du mycket att vinna

På Fläkt Woods räknar man alltid på systemets LCC (Life Cycle Cost) när vi designar ventilationssystem. Detta inkluderar värme, kyla och el för varje specifikt luftbehandlingsaggregat över tid vilket hjälper företagets kunder att veta när de börjar spara pengar på sitt nya ventilationssystem.

– Oftast har investeringen betalat sig på endast 5-7 år vilket är betydligt snabbare än många tror, avslutar Anders.

flaktwoods.se kan du läsa mer om de smarta produkterna eQ Prime, MiniMaster och Econet som alla fungerar lika bra i nyproduktionshus. Här kan du även läsa mer om Fläkt Woods övriga lösningar för inomhusklimat och brandsäkerhet. Vill du som privatperson läsa mer, besök Fläkt Woods blogg ventilationhemma.se.