Presenteras av Sponsrat innehåll
NGL - Stainless
NGL tar emot miljöpris för sitt återköpssystem.

Flera fördelar med blandare i rostfritt stål

Det finns flera fördelar med att byta ut traditionella blandare i mässing då de bland annat innehåller bly och slösar onödigt vatten. NGL Stainess är en serie rostfria stålblandare som utöver en unik höghastighetsteknik är helt blyfria vilket gynnar både människa och miljö.

Idag kan fastighetsägare över hela Sverige dra stora ekonomiska fördelar av att byta ut sina blandare till NGL Stainless. Därtill tar man även sitt miljöansvar för framtiden. De rostfria stålblandarna har en unik vattensparteknik och med ett smart återköpssystem finns det stora vinster att göra.

Undvik bly och övergödning

NGL - Pip
Köksblandare NGL-837.

Idag finns det strikta riktlinjer kring hur mycket bly en mässingblandare får innehålla men problemet är att de får innehålla miljögiftet överhuvudtaget. Har blandare mindre än 0,02 procent bly får de dessutom kallas blyfria, trots att detta är felaktigt.

– Det ingen pratar om är att om mässingsblandare ska vara helt blyfria måste ny mässing framställas vilket innebär att man måste bryta koppar till legeringen. Detta då koppar är en stor andel i en mässingslegering. Koppar utvinns i fosforberikade bergarter, fosfor frigörs och är stor orsak till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Dessutom smälts både blyad och blyfri mässing ner i samma process vid återvinning. Hur ska detta hanteras miljömässigt?, frågar sig Jacob Norling, vd på NGL.

Ett miljövänligt val

Som lösning valde NGL att ta fram en miljövänlig serie blandare i rostfritt stål. Den fasta legeringen används ofta inom livsmedelsindustrin då den varken åldras eller behöver förkromas. Företaget har också tagit fram en smart eko-funktion som gör att man kan välja olika hastighetslägen för kranen.

– Vi har höghastighetsteknik till skillnad från traditionella blandare med eller utan flödesbegränsning. Vi sätter alltså fart på vattnet istället för att strypa flödet. Vår teknik gör att man både sparar vatten och energi och har god skölj- och upptappningsförmåga. Idag har vi installerat strålsamlare med höghastighetsteknik i cirka 450 000 lägenheter i Sverige och dokumenterat stora besparingar. Vår teknik är överlägsen och vårt utvecklingsarbete har nu även lett till ett internationellt patent, berättar Jacob.

NGL - Kran
Köksblandare NGL-836.

Smart återköpssystem

För de som investerar i NGL Stainless finns det även en ekonomisk fördel då man får gratis reservdelar i tio år om man tecknar avtal med återköpssystem. Återköpssystemet innebär att man kan byta ut sina NGL Stainless blandare mot nya, oavsett om man haft dem i en vecka eller 15 år, och få pengar tillbaka.

– Vi satsar på cirkulär ekonomi och genom att vi köper tillbaka våra gamla blandare, rustar upp och återanvänder dem tar vi fullt miljöansvar. Våra kunder sätter hållbart byggande högt på agendan och NGL Återköpssystem är helt i linje med det, avslutar Jacob Norling.

www.nglstainless.com finns mer information om serien NGL Stainless. Här finns även information om företagets smarta återköpssystem som fick miljöpris 2016.