KONE - Hiss
KONEs hisslösningar gör det möjligt för människor att förflytta sig i och mellan byggnader på ett säkert och bekvämt sätt.

Enkelt att installera hiss i hisslösa hus

BostadVid nybyggnation av bostäder finns sedan ett antal år tillbaka krav på installation av hiss, men vad gör vi med de 70 000 svenska bostäder som byggdes innan kraven infördes? KONE är företaget som tagit fram en unik lösning för att möjliggöra installation av hiss i byggnader som idag helt saknar hiss.

Idag lever vi människor allt längre med många år framför oss där vi inte orkar eller har möjlighet att gå i trappor. Utan hissar behöver vi då flytta från våra bostäder, och kommun eller landsting får bekosta boendeanpassning alternativt erbjuda plats på äldreboende.

Vi har haft en pratstund med Juha Mennander, VD på KONE Sverige, om företagets smarta och kostnadseffektiva hisslösningar samt vad installation av hissar i hisslösa hus ger för nytta för såväl den enskilde individen, bostadsrättsföreningen och även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ökad komfort, säkerhet och fastighetsvärde

KONE - Bostadsshissar
Hissen ger ökad komfort för alla.

Som ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen, är KONEs mål att erbjuda hisslösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig i och mellan byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider.

– Att installera en hiss ger inte bara önskvärd komfort för barnfamiljer, personer med nedsatt rörelseförmåga och äldre, utan det påverkar också lägenheternas attraktivitet och möjligheterna till att nyttja fler utrymmen i fastigheten, säger Juha.

Viktigt för KONE är att deras lösningar erbjuder bästa möjliga People Flow®-upplevelse, som förbättrar personflödet inom och mellan byggnader i en allt mer urban omgivning.

Utrymmeseffektiva hisslösningar

KONEs mest kostnadseffektiva hisslösning för befintliga bostadshus, KONE ProSpace, är konstruerad för att installeras i redan befintliga trapphus. Hissarna är även utrymmeseffektiva och behöver endast ett 75 cm brett schakt för att rymma en 55 cm bred hisskorg.

– Våra självbärande schakt kan sättas in i ett vanligt trapphus, vilket innebär att ingen separat schaktbyggnad behövs utanför. Installation tar i snitt endast 3-4 veckor, och de boende kan vanligtvis bo kvar i huset under hela installationstiden, berättar Juha.

KONE - Lägenhetshiss
KONE ProSpace är konstruerad för att enkelt installeras i hus som saknar hiss.

Om ett trapphus är för litet finns det två andra lösningar som KONE erbjuder. Antingen behåller man samma hisslösning men flyttar istället på själva trappan, eller så bygger man ett helt separat schakthus på innergården. Fördelen med den senare är att man får plats med en större, snabbare och mer effektiv hiss.

– Viktigt för oss är också att våra hissar är miljöeffektiva. Olikt traditionella hydraulhissar är alla våra hissar oljefria, samt växellösa och drivs med moderna frekvensomriktare för att använda så lite energi som möjligt, säger Juha Mennander.

KONEs tjänster innefattar allt från designfasen till underhåll, service, reparation och moderniseringslösningar. På www.kone.se/prospace kan du läsa mer om KONEs smarta hisslösningar, samt se en video på hur enkelt det är att installera hissar i hisslösa hus. Vill du läsa mer om hissar i hisslösa hus, gå in här.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se