Ekstrands fönster - energieffektiva fönster
Begreppet energieffektivitet har blivit allt vanligare när det kommer till fönsterkonstruktioner.

Viktigt att tänka på vid fönsterbyte

MaterialFönster är ett av husets allra viktigaste delar, och energieffektiva fönster finns nu hos de flesta tillverkare. I jakten på låga priser och tillbud missar dock många konsumenter att se till andra viktiga aspekter av fönsterköpet. Henrik Ekstrand på Ekstrands Fönster berättar om några viktiga parametrar som du bör grunda ditt fönsterköp på.

Begreppet energieffektivitet har blivit allt vanligare när det kommer till fönsterkonstruktioner. När man pratar om energieffektivitet fokuserar man oftast bara på det så kallade U-värdet, värmegenomgångskoeffecienten, vilket kan bli missvisande.

– Det finns mer än bara U-värdet som du måste ta hänsyn till. Ett fönster med sämre U-värde kan i praktiken vara mer energieffektivt än ett dito med bättre U-värde, säger Henrik Ekstrand på Ekstrands Fönster.

Nedan går vi igenom några olika saker som du bör ta med i beräkningen när det är dags att köpa fönster.

Så bestäms ett fönsters energieffektivitet

Energieffektiviteten bedöms utifrån tre olika parametrar som är lufttäthet, U-värde och G-värde. Lufttätheten testas på ett ackrediterat institut. Som konsument skall man be om tillverkarens CE-deklaration där detta värde finns angivet.

U-värdet är enkelt förklarat fönstrets isoleringsförmåga. Detta värde ska alltså hållas lågt. G-värdet (solenergitransmissionen) däremot ska vara högt, eftersom det redovisar hur mycket energi som rummet vinner på solens strålar. Ca 30% av husets energi kommer från solenergin, resterande 70% från husets värmekälla.

U-värde avrundas till jämn decimal. Tar man inte hänsyn till andra parametrar så är skillnaden mellan tex. U1,2 och U1,3 inte betydelsefull säger Henrik Ekstrand på Ekstrands fönster.

Undersök kvaliteten och jämför garantier

Fönster är en stor investering. Kvalitet inkluderar både fönstrens livslängd, hur mycket det kostar att underhålla samt optisk och känslomässig faktor.

Visuellt är det inte bara målningen som kan hålla både god och mindre god kvalitet, utan även fönsterspröjs, beslag och glasinfästningar. Ett gott råd är därför att besöka leverantörers utställningar och se produkten i verkligheten och jämföra garantier innan du bestämmer dig för vilka fönster du ska köpa.

Rätt fönster till husets utseende

Ekstrands utåtgående fönster
Ekstrands utåtgående fönster

I Sverige har så kallade vridfönster blivit väldigt populära tack vare att de är smidiga att öppna och rengöra från insidan.

Vridfönster passar dock inte alla hustyper och det finns andra tekniskt lika bra eller bättre fönstersystem att välja bland.

Om man vill göra det enkelt så utgår man från husets befintliga fönstermodell. Äldre hus har äkta 2-lufts fönster och oftast är det dessa som passar bäst.

På klassiska trähus passar träfönster ofta bäst ihop med den befintliga fasaden. Det finns idag träfönster som har långa underhållsintervaller, man skall allts inte vara rädd för att köpa riktiga träfönster. Ekstrands fönster i kvistren furu har en glaslist på insidan med dold infästning, är energieffektiva och kunden får garanti på målningen. Vill man göra en förändring eller är osäker på vilka fönster som passar huset kan man kontakta en arkitekt eller den lokala byggnadsnämnden för råd.

Jämför priset med estetik, kvalitet och energieffektivitet

Priset för fönster är en viktig faktor när det kommer till betydande investeringar för huset. Men tänk på att fönster är en långsiktig investering och du bör räkna in såväl energieffektivitet, kvalitet och estetik i det pris som du erbjuds av leverantören. På www.ekstrands.com kan du läsa mer om Ekstrands fönster och olika produkter samt hur du bokar en kostnadsfri rådgivning.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se