Solid Försakring för byggentreprenörer
Det är en vanlig missuppfattning att en ansvarsförsäkring är det enda som krävs.

En unik försäkring för entreprenörer

ByggSom entreprenör i byggbranschen kan en bristfällig försäkring ge förödande konsekvenser om någonting skulle hända din verksamhet, utrustning eller i arbetet. Solid Försäkringar har utvecklat ett unikt prisvärt försäkringspaket för dig som entreprenör vilket inkluderar alla försäkringar du behöver för din verksamhet.

Många entreprenörer har idag dålig kunskap om vilka försäkringar som marknaden och kunder förutsätter att en entreprenör har. Enligt Allmänna Bestämmelser för marknaden med entreprenörer ska en fullständig allriskförsäkring vara tecknad och dessutom betald. Det är en vanlig missuppfattning att en ansvarsförsäkring är det enda som krävs, men vid skador behövs ett mycket mer omfattande försäkringsskydd.

Solid Försäkringar har utvecklat ett speciellt försäkringspaket för entreprenörer med mindre företag som följer både AB, Allmänna Bestämmelser, marknaden och kundernas krav på korrekta försäkringar.

– Enligt undersökningar är det så mycket som 30 procent av alla entreprenörer som inte har ordentliga försäkringar. Vid en eventuell skada drabbas både ditt företag och kunden du arbetar för. Som entreprenör har du ett stort ansvar, berättar Lars Johan Forsberg på Solid Försäkringar.

Visa upp ett entreprenadbevis

Solid Försäkring för målare
Tryggt för kunden med entreprenadbevis

För en entreprenör som exempelvis anlitas för att måla om en bostadsrätt behövs det ett så kallat entreprenadbevis. Det visar kunden att du som entreprenör är rätt försäkrad för det arbete som du ska utföra, något som allt fler kunder kräver.

I försäkringspaketet ingår både en ansvarsförsäkring och något som kallas Allrisk entreprenad vilket täcker det arbete som du utför. Det ingår även skydd för kundens egendom ROT, Hjälpmedel samt Åtkomst och återställande. Försäkringen inkluderar även en egendomsförsäkring, verktyg, rättsskydd, avbrott och ett miljöansvar.

Garanterat egendomsbelopp

Förutom att Solids försäkringspaket täcker alla de delar som du behöver i ditt arbete har den ytterligare unika fördelar. I försäkringen ingår ett garanterat egendomsbelopp som följer verksamhetens omsättning, till skillnad från andra försäkringsbolag där du behöver ändra beloppet varefter du köper nya inventarier och maskiner.

– Du tänker inte alltid på att du köper till nya inventarier och maskiner allt eftersom tiden går. Med våra försäkringar ingår ett grundbelopp som från början är 500 000 kronor, vilket sedan kan öka i förhållande till din omsättning, berättar Lars Johan Forsberg.

Förstariskförsäkring och neutral skadereglering

De flesta andra försäkringarna som finns för dig som entreprenör erbjuder en så kallad helvärdesförsäkring, vilket är en typ av värdering för din egendom. Det innebär att vid en eventuell skada får du ersättning för det avskrivna värdet på dina maskiner eller inventarier.

Solids försäkring ser annorlunda ut jämfört med andra försäkringar och erbjuder istället en så kallad förstariskförsäkring. Om det skulle hända något med dina maskiner eller inventarier får du istället ersättning motsvarande vad de kostade innan skadan skedde, något som är en stor fördel.

Ännu en fördel med att teckna en entreprenörförsäkring är att all skadereglering sker av en extern och neutral bedömare som granskar fallet. Skaderegleraren bedömer skadan med objektiva ögon och ger ersättning enligt de villkor som finns i försäkringsavtalet.

www.solidab.se kan du läsa mer om vad en försäkring hos Solid Försäkringar innebär och hur den kan hjälpa dig som entreprenör i ditt dagliga arbete.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se