Presenteras av PERI
Understödning - PERI UP Flex
PERI UP Flex. Foto: PERI Norge

Efterfrågar tydligare regelverk för understödning

Fasadställningar regleras enligt det strikta regelverket AFS 2013:4, och efter flera stora olyckor till följd av konstruktionsfel på understödning riktas nu fokus även mot understödning som en ändamålsenlig arbetsmiljö. PERI som är en stor aktör på området efterfrågar ett mer definierat regelverk där också branschen måste ta ett stort ansvar.

PERI  Jan Mellgren
Jan Mellgren, säljchef på PERI Sverige för PERI UP

Under 2017 skedde två större olyckor som fått stor uppmärksamhet där konstruktionsfel gjorts i understödning. Dels vid en ekodukt över E6, norr om Kungsbacka samt en bro över järnvägen i Ludvika. Efter detta har röster höjts för att skapa ett tydligare regelverk.

– I dagsläget lever understödning i lite av en gråzon. Det börjar nu ställas krav på tydligare regler såsom en tredjepartsgranskning där vi som leverantörer ska göra en dokumentation på vår konstruktion som ska kunna kontrolleras och verifieras av en tredjepart, förklarar Jan Mellgren, säljchef på PERI Sverige för PERI UP.

Få ser på helheten

Enligt Jan och hans kollega Aid Kulasin som är försäljningschef för affärsområdet form i södra Sverige finns det ett flertal orsaker till problemen. Enligt de båda är att få leverantörer erbjuder en komplett lösning vilket gör att material och tjänster köps in från olika leverantörer. Många beräkningar görs dessutom enligt standardtabeller och muntliga direktiv.

PERI - Aid Kulasin
Aid Kulasin. försäljningschef Syd, Form

– Vi gör alltid statiska analyser för det aktuella projektet och skapar handlingar enligt fyra-ögon-principen. När vi gör våra analyser blandar vi heller inte material och vi tittar på helheten då det finns många parametrar att ta hänsyn, förklarar Aid.

PERI är ett av de ledande företagen på området och finns i dagsläget i 60 länder med över 1500 konstruktörer. Det är något som Aid och Jan också lyfter fram då de 20 konstruktörerna i Sverige har en stor kunskapsbas att hämta från, inte minst vid speciella projekt. Allt material man använder är originalprodukter med typkontrollintyg från SP.

– Vi vill att det ska finnas ett konstruktionsansvar för både produkten och tjänsten samt att det skapas ett mer definierat regelverk. En positiv trend är dock att företagen tar ett allt större eget ansvar, säger Aid.

Branschen börjar ta ansvar

De interna kraven och riktlinjerna på de stora byggbolagen har blivit allt striktare. Företagens KMA-arbete står högt på agendan och är idag något som tas upp tidigt på byggmöten. Tillsammans med att Arbetsmiljöverket börjar genomföra allt fler inspektioner så står frågan i fokus för företagen.

Det krävs dock ett stort ansvar genom hela kedjan från beställare till de som monterar. Aid och Jan avslutar med att förklara att man som leverantör vill vara med och ta ansvar för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Läs mer om PERI och företagets lösningar för understödning.