System Edström - bilinredning transportbil
Rätt bilinredning leder till att du som hantverkare får ordning och reda bland verktygen.

Effektivare arbete med rätt bilinredning

TransportFör dig som hantverkare med transportfordon kan en bilinredning på flera sätt underlätta ditt arbete. Rätt bilinredning har många fördelar, något som leder till effektivare arbete och mindre tidsspill.

Rätt bilinredning i hantverksfordon leder till att du som hantverkare får ordning och reda bland verktygen. Med ordning och reda följer ett effektivare arbete där du ständigt slipper att leta efter material och verktyg i sitt fordon. Men det finns fler fördelar med bilinredningar i hantverkarfordon.

Mindre tidsspill

Om du som hantverkare har oordning i sitt fordon och vid varje uppdrag tvingas lägga värdefull tid ute hos kund för att leta fram rätt material eller verktyg blir resultatet i längden kostsamt. Den extra tiden kunde i stället läggas på att debitera andra kunder.

Vidare bidrar bilinredningar till en ökad säkerhet då du som hantverkare får möjlighet att säkra din last. Vid en eventuell krock kan tunga verktyg göra stor skada och försäkringsbolaget kan i sin tur neka ersättning om det visar sig att du har varit oaktsam om ditt fordon eller dina verktyg.

En bilinredning ger även ett seriöst intryck som stärker ditt företags varumärke ute på kunduppdrag. Om fordonet har ett ordnat inre framstår du som seriös och tillsammans med ett korrekt utfört arbete ökar chansen att bli anlitad för fler uppdrag.

Bilinredningar för alla branscher

System Edström - bilinredning
Bilinredning för alla branscher
Professionell bilinredning går att anpassa för olika typer av yrken. Ett företag som erbjuder bilinredningar för hantverkare är System Edström.

Företaget erbjuder bilinredningar till transportfordon upp till 3,5 ton och använder ett flexibelt inredningssystem.

System Edströms bilinredningar går att anpassa helt efter kundens behov och önskemål. Bilinredningarna innefattar allt från lådor, hyllor och lådinsatser till plastbackar, diverse konsoller och portabla väskor.

– Våra produkter är helt anpassningsbara eftersom vi vet att olika yrken har olika behov. Vi erbjuder även upp till fem års garanti på våra produkter vilket är ovanligt i branschen, säger Ulf Neumann VD på System Edström.

System Edströms bryr sig om säkerhet och bilinredningar av hög kvalitet. Med hjälp av oberoende testinstitutet Valutec har företaget certifierat sina inredningar enligt säkerhetsnormen NS286 så att de möter säkerhetskrav som ämnar att öka säkerheten för föraren. Som företag har man alltid ett ansvar för den anställdes säkerhet och en certifierad inredning bidrar till en sådan säkerhet.

Rätt bilinredning för rätt bransch

En nära kontakt med bilhandlare och generalagenter ger System Edström möjlighet att alltid ha uppdaterad inredning som passar de flesta bilmodeller. En fördel är om ett företag har en äldre bil som ska bytas ut, med bilinredning från System Edström, så går det oftast att modifiera och flytta inredningen till den nya bilen.

System Edström grundades 1958 och bland kunderna finner man såväl mindre som större kunder, bland andra Vattenfall och Schindler Hiss. Besök www.systemedstrom.com för att läsa mer om bilinredningar och vilka fördelar dessa har.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se