Mark och Hus - Håltagning
För väggkapning används en stor sågklinga, här i Ovako-projektet under sommaren 2014.

Effektiv håltagning i Mälardalen

ByggMark och Hus grundades av Marcus Niburg 2003 som då bara var 23 år gammal. I dag, drygt 10 år senare, har han gjort ett namn för sig i håltagningsbranschen.

Det hela började med att Marcus arbetade för ett håltagningsföretag i Stockholm. Här arbetade han under ett antal år och lärde sig mycket på vägen, men Marcus hade drömmen att starta och driva eget företag. Samtidigt såg han en ökad efterfrågan i Mälardalen.

– När jag började i branschen fanns det en stor efterfrågan på den här typen av arbete så jag bestämde mig efter ett tag att starta min egen firma. Jag var även övertygad om att mina erfarenheter från Stockholm skulle uppskattas i Mälardalen kring Västerås och Eskilstuna där vi idag utför de flesta uppdrag, säger Marcus Niberg.

Mindre företag och privatpersoner

Mark och Hus erbjuder en rad olika tjänster inom håltagning, borrning och sågning, främst riktade mot mindre företag men även mot privatpersoner. I dagsläget består cirka 80 procent av företagsuppdrag som innefattar kärnborrning, vägg- och golvsågning samt rundhålssågning, medan privatmarknaden står för resterande 20 procent. Marcus berättar att alla dessa uppdrag kräver god kunskap och erfarenhet.

– Under de 12 år vi har varit verksamma har vi samlat på oss mycket kunskap och erfarenhet som vi kan applicera i olika projekt. Något vi värdesätter, som jag tror att många kunder uppskattar, är att vi alltid strävar efter att hålla snyggt och rent samt att arbeta effektivt, säger Marcus.

Ambitionen att genomföra professionella projekt leder inte bara till nöjdare kunder, menar Marcus, utan även till att öka säkerheten på bygget. Säkerheten är speciellt viktig då många uppdrag involverar redskap och maskiner som kan skada personalen.

– Säkerheten är a och o vilket gör att vi tar stora försiktighetsåtgärder för att säkerställa att all personal är utom räckhåll från sågklingor och diamantvajrar, berättar Marcus.

Underentreprenör till prisat projekt

Mark och Hus samarbetar även med andra entreprenörer för större projekt. Bland annat deltog man som underentreprenör i ett rivningsprojekt i Smedjebacken utanför Ludvika, ett projekt där huvudentreprenören VOID blev utsedd till årets Håltagningsentreprenör.

Mark och Hus - Betongrivning
Sommaren 2014 deltog Mark och Hus i ett prisat rivningsprojekt utanför Ludvika.

– Ägaren Ovako som är en stor aktör inom stålproduktion skulle byta smältugn och därmed bli världens modernaste smältverk. Vi kontaktades då av VOID hade ett pressat tidsschema, endast 14 dagar innan rivningen skulle vara klar, berättar Marcus.

Totalt rev man 230 ton betong under både dag och natt för att nå deadline. Efter 10 dagar hade man slutfört projektet. Anledningen till att man blev klar innan deadline är enligt Marcus att man tillsammans med VOID och Luleå Hålmetodik arbetade effektivt med bra planering och utförande.

Ser ljust på framtiden

Marcus ser ljust på framtiden då de på Mark och Hus märker att marknaden växer och behovet av kompetent håltagning efterfrågas.

– Det finns stora möjligheter här i Mälardalen så vi ser ljust på framtiden, avslutar Marcus.

www.markochhus.nu kan du läsa mer om företaget och deras övriga tjänster inom håltagning, borrning, sågning och rivning. Du kan även besöka företagets Facebooksida för att få en inblick i det dagliga arbetet.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se