Cyréus arkitekturs vision Södertalje, Lotsudden
Genom de konceptbilder Cyréus Arkitektur har skapat får man en bild av hur bland annat Storgatan, Marenplan, Slussholmen och Lotsudden (bilden ovan) kommer se ut.

Cyréus visualiserar nya Södertälje

ArkitekturSödertälje har en vision om en stad i rörelse – att människor möts i nya grönområden och hur innerstaden får mer liv. Södertäljebaserade Cyréus Arkitektur har fått förtroendet att visualisera stadens visioner.

I takt med att staden växer önskar Södertälje skapa nya möjligheter för människor att träffas och leva i trivsamma miljöer. Genom att satsa på nya parker, kajer vid vattnet och mötesplatser ges det nytt liv åt staden vilket attraherar såväl företag som privatpersoner att rota sig i Södertälje.

Cyréus Arkitektur har visualiserat stadens visioner och Sofi Cyréus, grundare av arkitektkontoret, berättar här vad projektet inneburit samt deras tydliga hållbarhetsprägel.

Vill ge liv till staden

Södertäljes översiktsplan Framtid Södertälje antogs 2013 och berör förtätning och utveckling av stadskärnan. Målet är att skapa ett framtidssäkert Södertälje med nya bostäder och nya medborgare, unga som äldre, samt nya företag till regionen.

Visualiseringar är ett bra sätt att få en uppfattning av hur en stad kommer se ut, inte bara för beställaren utan även för företag som vill etablera sig i regionen. Målet var att göra om otydliga grönytor till parker och skapa tydligare mötesplatser. Vi vill ge mer liv till staden, något alla tjänar på, säger Sofi.

Miljöer har legat i fokus vad gäller visualiseringarna då den miljö man vistas i påverkar en på flera sätt med flera parametrar att ta hänsyn till. Det visuella påverkar oss, ljudet omkring oss likaså men även luftkvaliteten. Genom de konceptbilder Cyréus Arkitektur har skapat får man en bild av hur bland annat Storgatan, Marenplan, Slussholmen och Lotsudden kommer se ut.

Ett hållbart arkitektkontor

Hållbarhetfokus har alltid varit viktigt för Cyréus Arkitektur, såväl för kundprojekt som internt. Det Södertäljebaserade arkitektkontoret består i dag tre arkitekter som alla bor i närheten av kontoret. Med en närliggande arbetsplats reducerar man sin miljöpåverkan, något som inte hade varit möjligt om kontoret hade legat i centrala Stockholm.

– Vi prioriterar hållbarhet och kan vi då bidra till en bättre miljö så är det jättebra. Södertälje är en kommun som konstant växer så att ha vårt kontor här är väldigt bra, säger Sofi.

Välkända projekt

Kungens kurva shoppingcenter
Kungens kurva shoppingcenter

Ytterligare ett välkänt projekt som Cyréus Arkitektur har varit delaktiga i är Kungens Kurva Shoppingcenter som slog upp dörrarna i april 2014. Här hade arkitektkontoret uppdraget att som projekterande arkitekt ansvara för stomkomplettering åt entreprenadföretaget Peab.

– Som mindre arkitektkontor är det roligt att få denna typ av uppdrag då det visar att man inte behöver vara jättestora för att klara av projekt av denna storlek, berättar Sofi.

För att läsa mer om Cyréus Arkitekturs övriga projekt samt se visualiseringarna över Södertälje kan du besöka www.cyreus.se. Här hittar du även mer information om arkitektkontoret och deras tjänster.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se