cami gruppen - områdesskydd & säkerhet
Med industristängsel, byggpaneler och grindar har Cami Gruppen fått i uppdrag att skydda byggarbetsplatsen för nya forskningscentrumet ESS i Lund.

Cami Gruppen säkrar bygget av ESS i Lund

SäkerhetESS Forskningscentrum i Lund är ett statligt miljardprojekt i syfte att studera en rad vetenskaper inom kemi, biologi och fysik. Cami Gruppen har fått i uppdrag av byggentreprenören Skanska att säkra byggarbetsplatsen med områdesskydd fram till det att centrumet är färdigbyggt 2019.

Med industristängsel, byggpaneler och grindar har Cami Gruppen fått i uppdrag att skydda byggarbetsplatsen för nya forskningscentrumet ESS i Lund. Forskningscentrumet ESS är ett statligt centrum för forskning inom kemi, biologi och fysik. Byggstarten inleddes i augusti 2014 och projektet förväntas vara färdigställt 2019.

Med rätt kompetens och produkter inom områdesskydd håller man obehöriga borta från området samtidigt som man med automatiserade system säkerställer en god registreringsprocess.

ESS Forskningscentrum i Lund

cami-gruppen-ess
En av Cami Gruppens skjutgrindar vid Infarten till ESS-området.

Cami Gruppen har sedan byggstart satt upp tre kilometer industristängsel och byggpaneler runt arbetsplatsen, och arbetet är bara påbörjat. Efter första etappen blir nästa steg att installera grindar. I uppdraget ingår att skapa en inre och yttre kontroll för högre säkerhet.

Det yttre skyddet består av stängsel medan det inre består av byggpaneler som delar av arbetsplatsen. Genom hög säkerhet kan man säkerställa att endast behörig personal rör sig på området, exempelvis genom ID06-kontroll, säger Stian Blikfeldt, Plats- och försäljningschef på Cami Gruppen.

Grindar av olika slag kommer användas vid ESS i Lund. För att underlätta passage för byggpersonal kommer rotationsgrindar installeras medan fordonspassage kontrolleras med slaggrindar och bommar.

Ökat trafikflöde hos Ica

Utöver ESS i Lund har Cami Gruppen flera aktiva projekt, däribland Icas lager i Långeberga, Helsingborg. Som ett led i att hantera ett ökat trafikflöde har Ica valt att bygga en ny in- och utfart. Som många andra företag vill man ha en hög säkerhet utan att det påverkar flödet allt för mycket. För att lösa detta kommer Cami Gruppen att installera fyra så kallade Quick Fold Gates, en typ av snabbgrindar.

cami gruppen - ica
ICA bygger ny in- och utfart.
– Quick Fold Gate är en snabbgrind som tack vare dess mekanik kan öppnas och stängas helt på endast fem sekunder. Detta resulterar i att man kan hålla ett högt flöde av fordon samtidigt som säkerheten bibehålls. I Icas fall kombineras snabbgrinden med en nummerplåtsavläsare, säger Stian.

Quick Fold Gate är en del av det yttre skyddet som Ica kommer använda sig av. Det inre skyddet består av traditionella skjutgrindar som fungerar bra vid mindre trafikerade områden.

Ett av Sveriges största lager

Cami Gruppen AB grundades 2000 och har de senaste åren växt kraftigt. 2010 förvärvades bland annat aktören Port & Passageteknik AB för att stärka Cami Gruppens erbjudande inom motorik och automation för områdesskydd.

För att effektivt kunna bistå kunder har Cami Gruppen ett av Sveriges största lager inom områdesskydd. På www.camigruppen.se kan du läsa mer om ESS-projektet, andra aktiva projekt samt företagets produkter och tjänster inom områdesskydd.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se