Bra Hus - Husbygge
Vision 225, en av Bra Hus moderna husmodeller.

Bra Hus ger råd inför husbygget

ByggDet är en dröm för många att bygga sitt eget hus, där varje liten detalj är anpassad för just dig och din familj. Vi har pratat med Jan Trogen, vVD på familjeföretaget Bra Hus som byggt svenska trähus i över hundra år, för att ge dig de bästa råden.

Det är inte varje dag man bygger hus och det finns mycket att tänka på. För att du skall känna dig trygg i byggprocessen finns det några områden att uppmärksamma lite extra innan du sätter igång.

Bra Hus - Industriområde
Bra Hus tillverkning i Furudal.

Val av leverantör

När du ska beställa och bygga ditt första hus är det alltid svårt att välja husleverantör, hör dig därför för med bekanta som byggt hus och läs på om olika leverantörerna.

Tänk efter hur mycket hjälp du vill ha, behöver du råd från början med hjälp att välja tomt och husmodell tills det att huset står klart, eller bara bygget. Jan berättar hur det går till på Bra Hus:

— Vi tittar på tomter tillsammans och diskuterar vilken hustyp som passar din tomt. Har du egna önskemål så hjälper vi till att skapa lösningar på dessa. För oss är den personliga kontakten viktig, som kund ska du alltid ha någon att vända dig till med frågor under processens gång. Eftersom vi på Bra Hus har ett eget sågverk sköter vi allt från det att timret hämtas i skogen till att ge råd om inredning.

Jämför olika priskalkyler

Fokusera inte bara på vad själva huset kostar utan titta noga på vad som faktiskt ingår. Jämför därför alltid villkoren i olika offerter. Ett vanligt misstag är att enbart titta på priset och välja leverantör efter det, Jan berättar varför detta kan leda till oförutsedda kostnader.

— Många gånger innebär den billigaste offerten mycket eget arbete, vilket leder till att det tar längre tid innan du kan flytta in i ditt nya hus. Dessutom måste du stå för kostnaden av dubbla boenden längre tid än planerat. Glöm heller inte att ta reda på hur leverantören tänkt hantera eventuella fel och brister innan kontrakt skrivs.

Vikten av kvalitet

Bra Hus - Hus
Inuti Bra Hus Vision 225.

För att kunna se ditt husbygge som en investering i längden, så är det kvaliteten på virke och utförande som väger tyngst. Tänk inte bara på den tid du bor i huset, utan även på andrahandsvärdet vid en eventuell försäljning. Jan berättar hur Bra Hus tänker kring kvalitet:

— Det är lätt som leverantör att säga att man gjort ett kvalitetsbygge precis när huset står klart, men det är tiden som avgör kvaliteten. Hur ser huset ut om 40 år? Bra Hus grundades 1903 och har byggt hus genom två världskrig, så vi vet att det bästa virket kombinerat med en lång erfarenhet är vad som kommer ge ditt hus ett bestående värde.

Bra Hus webbsida kan du hitta fler råd och tips för dig planerar att bygga hus. Här hittar du även företagets alla husmodeller och kan enkelt beställa deras katalog för vidare inspiration.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se

Bra Hus - Logotyp