Pressalit care - badrum och kök för funktionshindrade
Funktionshindrade och äldre som har svårt att klara av vardagen på egen hand har större behov och krav på sina badrum.

Badrum och kök för funktionshindrade

BostadPersoner med fysiska funktionshinder behöver ofta hjälp vid sina toalettbesök, något som kan vara jobbigt och svårt. Därför finns produkter speciellt utvecklade för att underlätta vardagen i största möjliga mån.

En grupp människor som har större behov och krav på sina badrum är funktionshindrade och äldre som har svårt att klara av vardagen på egen hand. Många upplever att det är svårt att behöva ta emot hjälp och vara beroende av andra, men hjälp finns i form av specialutvecklade och anpassningsbara lösningar för badrum och kök.

– Det handlar om att få tillbaka kontrollen över sin självständighet genom att kunna klara sig på egen hand. Vi har utvecklat lösningar som kompenserar för fysiska begränsningar som ökar brukarens rörelsefrihet.
Inom trygga och stilfulla ramar ges användaren mer tid och energi över i vardagen utan att behöva oroa sig, förklarar Curt Östling, försäljningschef på Pressalit Care Sverige.

Badrummet ska inte vara ett hinder

Specialanpassade badrum
Specialanpassade badrum

Tillsammans med brukare och vårdpersonal har danska Pressalit Care utvecklat designlösningar för personer med funktionhinder i över 40 år. Idag är de en av de ledande aktörerna på marknaden och har flera dotterbolag runt om i Europa med hela världen som marknad.

Den filosofi som tagit dem till den plats de är idag bygger på att omgivningen inte ska vara ett hinder för människans fysiska begränsningar. Därför har de alltid satt brukarens förutsättningar i fokus, men ser även till vårdpersonalens behov som också arbetar med produkterna.

-Vi vill kunna underlätta för brukaren så långt det går och har ett sortiment med helhetslösningar som täcker in de flesta behov. Vi har allt från fasta vanliga produkter i ett badrum till väldigt flexibla produkter som höj- och sänkbara toaletter och handfat. Alla våra produkter går att anpassa utan verktyg på några sekunder av både brukare och vårdpersonal, berättar Curt.

Är med från ritbordet

Idag arbetar Pressalit Care med i princip alla kommuner i Sverige och är bland annat inblandade i uppförandet av nya Karolinska sjukhuset i Solna, ett förtroendeuppdrag som innebär hjälpmedel för 540 rum.

Vid renovering eller nybyggnation kan Pressalit Care hjälpa till från start med rådgivare och själva rita upp och skräddarsy optimala lösningar för att utnyttja ytorna på bästa sätt.

-Vid uppstart av ett projekt besöker vi projektgruppen och lyssnar på vilket behov det aktuella projektet har. I nästa steg kan vi rita upp hela badrummet och hitta de rätta produkterna för de tilltänkta som ska bo där. Vi har produkter som sträcker sig från offentliga toaletter upp till sjukhusstandard med elektriska lösningar, så det är viktigt att veta hur användningsområdet kommer att se ut, berättar Curt.

Framtidssäkrade badrum

Pressalit Care:s nära samarbete med byggherren och arkitekterna som jobbar med projektet har lett till många lyckade resultat under åren. Såhär upplevde Lisbet Wolters från det danska arkitektkontoret Årstiderne Arkitekter samarbetet under planeringen av bostads- och aktivitetscentret ”Bytoften”:

-Det var bland annat tack vare ett bra och effektivt samarbete med Pressalit Cares konsult som vi lyckades skapa 76 välfungerande och framtidssäkrade badrum till bostads- och aktivitetscentret ”Bytoften”. De flexibla badrumslösningarna gjorde det möjligt för oss att optimera inredningen och dimensionera badrummen rätt, berättar Lisbet och fortsätter:

-Till följd av detta kunde vi dessutom skapa extra mycket plats åt lägenheternas sovavdelningar, vilket var till glädje för både myndigheter, byggmästare och inte minst de boende och vårdpersonalen.

Pressalit Care följer alltid upp sina projekt och har även arbetsterapeuter som kommer ut efter installation samt instruerar brukare och personal på plats hur man arbetar med produkterna. Målsättningen för varje projekt är att det ska bli ett referensobjekt berättar Curt och uppmanar den som vill veta mer om tidigare projekt att besöka företagets webbsida www.pressalitcare.se.